Zeszyty

Zeszyt XXI 

Spis treści

Studia:


Prof. Mariusz Karpowicz
(1934-2015)

Alberto Bianco – stiukator wielkopolski
W poszukiwaniu autora bazyliki jasnogórskiej

Dr Inga Głuszek, inga.gluszek[at]mnp.art.pl; tel. +48 61 85 68 150

Zakład Archeologii Antycznej, Instytut Archeologii UMK w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Torun, Poland
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Scena sądu Parysa na lustrze brązowym ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dr Agnieszka Patała, agnieszka.patala[at]mnwr.art.pl
Muzeum Narodowe we Wrocławiu (National Museum in Wrocław) 

pl. Powstańców Warszawy 5, 48-300 Wrocław

Kwatera z Tronem Łaski z Byczyny – uwagi na temat podrysowań, pierwotnego kształtu i przypuszczalnych losów obiektu

Danuta Rościszewska, rosciszewska[at]mnp.art.pl
Gabinet Rycin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Mleczarka Lucasa von Leyden – dziwna odbitka znanej grafiki

Maciej Tybus, ul. Warszawska 2/20, 87-100 Toruń, tybusmaciej[at]gmail.com
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 

Madonna z Dzieciątkiem i barankiem przypisywana Quentinowi Massysowi z Muzeum Narodowego w Poznaniu w świetle relacji pomiędzy południowymi Niderlandami a północną Italią w 1 ćwierci XVI wieku

Olimpia Gołdys, olimpia.goldys[at]posteo.de, Mahräckerstr. 22, D-60431 Frankfurt am Main

Św. Kümernis („Frasobliwa”) na beresteckiej tezie z 1743 roku

Grażyna Maria Hałasa, halasa[at]mnp.art.pl, tel. +48 61 85 68 063
kuratorka Gabinetu Rycin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Rysunki Juliusa Schnorra von Carolsfelda do Bibel in Bildern w zbiorach Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu

Dr Paweł Ignaczak, pawel.ignaczak[at]cybis.asp.waw.pl, pawel.ignaczak[at]muzeumwarszawy.pl
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, ASP w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00–379 Warszawa
Muzeum Warszawy

Nieznany rysunek Camille’a Pissarra w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Wacława Milewska, wmilewska[at]muzeum.krakow.pl , Dział Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Aleja 3 Maja, 30-062 Kraków

Autorskie „ja” Jacka Malczewskiego czyli o autoportretach malarza w świetle światopoglądu modernizmu i genezyjskiej filozofii Juliusza Słowackiego (w 160. Rocznicę urodzin artysty)

Joanna Bryl, bryl[at]mnp.art.pl, Muzeum Narodowe w Poznaiu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Liczbowa struktura życia. Dzieło sztuki współczesnej jako temat pracy dydaktycznej na przykładzie Detalu II Romana Opałki z cyklu „OPAŁKA 1965 / 1-∞”

Justyna Kowalińska, j.kowalinska[at]mnp.art.pl, tel:+ 48 61 852 30 06, kuratorka, Muzeum Etnograficzne (Oddział Muzeum Narodowego) w Poznaniu, ul. Grobla 25, 61-858 Poznań

Posążek Buddy Amitajusa w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu

Aneta Skibińska, a.skibinska[at]mnp.art.pl , tel. +48 61 852 30 06, kierownik Muzeum Etnograficznego w Poznaniu (Oddział Muzeum Narodowego), ul. Grobla 25, 61-858 Poznań

O tym ja święty Wawrzyniec świętym Walentym był

Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, nowacka[at]mnp.art.pl, Gabinet Rycin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Galeria Ciecierskich i jej twórca. Zapomniany fragment dziejów poznańskiego muzealnictwa

Komunikaty:


Dr Witold Garbaczewski
, garbaczewski[at]mnp.art.pl, kurator Gabinetu Rycin
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Złoty medal chrzcielny Sebastiana Dadlera – cenny nabytek Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sprawozdania:


Anna Grabowska-Konwent
, design[at]mnp.art.pl , Galeria Plakatu i Designu,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Odkrywanie archiwum Romana Cieślewicza

 

 

Zeszyt XX

Spis treści


Wokół Galerii Edwarda Aleksandra Raczyńskiego


Dr Ewa Leszczyńska, e.leszczynska[at]mnp.art.pl
Muzeum Pałac w Rogalinie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Gmach Galerii Rogalińskiej w świetle poczynań mecenasowskich i kolekcjonerskich Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Myriam Reiss-de Palma

Maurice Chabas. Od symbolizmu do abstrakcji (1862-1947)

Małgorzata Nowara

Malarze belgijscy z kolekcji Edwarda hr. Raczyńskiego

Eliza Piotrowska

Kim są dzieci z portretów Wyspiańskiego?

Victoria Leontjewa

Matejko w Rosji


Rozprawy i komunikaty


Tadeusz W. Lange

Skandynawskie kalendarze wieczyste w zbiorach Muzeum narodowego w Poznaniu

Maria Stahr

Medale z serii papieskich XVI-XVIII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Renata Sobczak-Jaskulska, r.jaskulska[at]mnp.art.pl
Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań


Znaki imienne złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku

Ewa Siejkowska-Askutja, siejkowska[at]mnp.art.pl
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Dwa obrazy Louisa Lagrenée w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sven Ekdahl

Ratusz Poznański jako weneckie palazzo. Uwagi o dwóch obrazach z XIX wieku

 

Dorota Suchocka
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Zaczarowane skrzypki – tryptyk Witolda Pruszkowskiego

prof. Wojciech Suchocki, mnp[at]mnp.art.pl
Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Jacek Malczewski. Krajobraz z Tobiaszem


Grażyna Hałasa, halasa[at]mnp.art.pl
Kuratorka Gabinetu Rycin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Grafika modernistyczna w Niemczech a przedstawienia portretowe. Najcenniejsze przykłady ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przyczynek do badań


Xavier Deryng, Université de Rennes 2

Biało-czerwone czasopismo „La Plume”. Artyści polscy i paryskie środowisko symbolistów

Dr Jarosław Mulczyński, ratusz[at]mnp.art.pl
Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz), Stary Rynek 1, 60-772 Poznań

„Noworocznik poznański na rok 1914” i „Posener Kalender 1914” – kalendarze poznańskie z 1914 roku


Dr Maria Gołąb, m.golab[at]mnp.art.pl
kuratorka Galerii Sztuki Polskiej od poł. XVIII w. do 1945, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań


Akt z twarzą w cieniu Artura Nachta-Samborskiego

Dr Adam Soćko, dyrnauk[at]mnp.art.pl
Zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań


Madonna z Brudzewa – czeski impuls stylu pięknego w Wielkopolsce

Badania konserwatorskie


Katarzyna Wantuch

Adoracja Dzieciątka – dzieło Lazzaro Bestianiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Budowa techniczna, atrybucja, konserwacja i restauracja