Studia Muzealne

Ukazujące  się od 1953 roku, wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Studia Muzealne,  są znaczącym czasopismem z dziedziny muzealnictwa i historii sztuki. Rozprawy ogłaszane w Studiach przedstawiają wyniki badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu i dotyczą przede wszystkim dzieł ze zbiorów Muzeum. Bogactwo i ranga tych zbiorów pozwala liczyć na zainteresowanie nimi szerokich kręgów badaczy i chęć publikowania wyników badań w Studiach. Jest w nich miejsce także dla ważnych rozpraw o ogólniejszym charakterze z dziedziny historii i teorii sztuki, muzeologii czy konserwatorstwa. 

Studia Muzealne
ISSN 0137-5318
Wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dane kontaktowe: 

Redakcja „Studiów Muzealnych”
Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań


Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Skalska

 

Rada Naukowa

Prof. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
Prof. Piotr Juszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Przemysław Mrozowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. Paweł Stróżyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Marzena Szmyt , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Jacek Tylicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Prof. Michał Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu