PIENIĄDZ I BANKI W MAŁOPOLSCE

45,00 zł

Dostępność: W magazynie

PIENIĄDZ I BANKI W MAŁOPOLSCE

Kliknij dwukrotnie na powyższy obrazek, aby obejrzeć go w całości

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

PIENIĄDZ I BANKI W MAŁOPOLSCE

Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce Tom IV
Pod red. W. Garbaczewski, R. Macyra
Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu 2018

SPIS TREŚCI:

 • Zamiast wstępu (A. Soćko).
 • Pieniądz i banki w Małopolsce  – wprowadzenie (W. Garbaczewski, R. Macyra)

  I. CZĘŚĆ NUMIZMATYCZNA
 • Znaleziska monet nadczarnomorskich z lwowskiej kolekcji Aleksandra Czołowskiego (E. Walczak).
 • Napływ na ziemie Małopolski pieniądza emitowanego do końca III w. po Chr. w zachodniej części świata śródziemnomorskiego (A Dymkowski).
 • Monety Bolesława Śmiałego w świetle skarbu znalezionego w Wiślicy (S. Suchodolski).
 • Znaleziska monet Bolesława Krzywoustego na tle porównawczym (G. Śnieżko).
 • Czy Bolesław Krzywousty w ostatnich latach swego panowania przeprowadził reformę monetarną? Nowe spojrzenie na pierwsze polskie brakteaty (W. Garbaczewski).
 • VDX CRACIVIEN – brakteat ze skarbu krakowskiego ( M. Woźniak).
 • Przyczyny pustoszenia Śleziaków, czyli o Barwałdzie i monecie oświęcimskiej w wieku XV (B. Paszkiewicz).
 • Pieniądz w Galicji w świetle pamiętników (Z. Bartkowiak).


II. CZĘŚĆ BANKOWA

 • Czy Bank Krajowy dla Królestwa Grecji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim był „bankiem centralnym” Galicji? (P. Frankiewicz).
 • Wpływ Kas Stefczyka na poprawę stanu gospodarstw chłopskich na wsi galicyjskiej przed I wojna światową (W. Mielewczyk).
 • Lichwa na galicyjskim rynku kredytowym i instrumenty jej ograniczenia (K. Broński).
 • Lwowskie banki komercyjne do roku 1939 (W. Morawski).
 • Giełda Pieniężna we Lwowie – zarys tematu (R. Macyra).
 • Pieniądz i Bak Związku Polski i Czechosłowacji – niezrealizowany projekt (K. Filipow).
 • Bankowość Polski południowo – wschodniej w latach 1945 – 1948 (C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka).
 • Likwidacja majątku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie na obszarze Polski po II wojnie światowej (M Kłusek).
 • Czy w Polsce może istnieć rodzima bankowość inwestycyjna? Studium przypadku projektu budowy baku inwestycyjnego przez IDM SA (P. Czechowski).
 • Banki Małopolski w raportach Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga (J. Gołaszewski)

 

 

ss. 328

wym.: 240 x 170 mm 
oprawa: miękka
język: polski
ISBN 978-83-64080-63-0

CENA: 45,00 zł

Dostępny również Tom I: Pieniądz i banki w Wielkopolsce, Tom II: Pieniądz i banki na Śląsku oraz Tom II: Pieniądz i Bank na Pomorzu.

Newsletter