Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9