Dołącz do nas

• Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba dorosła wyrażająca swoją wolę poprzez wypełnienie Deklaracji pobierz, a następnie wpłacenie jednorazowo składki rocznej, która obecnie wynosi 35 zł.

• Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałą składkę na rzecz Towarzystwa.

• Każdy członek otrzymuje drogą pocztową komunikaty zawierające programy spotkań i innych form działalności, które przygotowuje Zarząd.

• Członek Towarzystwa otrzymuje legitymację oraz Kartę Gościa Muzeum Narodowego w Poznaniu, ważną na rok kalendarzowy, uprawniającą do bezpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum.

• Obowiązki członkowskie określa § 11 Statutu. Działalność Towarzystwa opiera się wyłącznie na pracy społecznej.

• Zarząd oczekuje od członków zwyczajnych współpracy organizacyjnej i wsparcia w sytuacjach wymagających zaangażowania większej liczby osób.

Wypełnioną deklarację prosimy składać w siedzibie Towarzystwa (gmachu głównym Muzeum).