Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu

działa na obszarze miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, a siedzibą jego władz jest Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Cele Towarzystwa:

• upowszechnianie wiedzy o kulturze artystycznej, pogłębianie zainteresowań sztuką polską i obcą, głównie w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu;

• stworzenie stałej więzi między MNP a mieszkańcami miasta Poznania i województwa;
• upowszechnienie wiedzy o zbiorach, działalności wystawienniczej, badawczej i konserwatorskiej MNP;
• wzbogacanie zbiorów MNP darami i depozytami;

• rozwijanie zamiłowań kolekcjonerskich w powiązaniu z działalnością poszukiwawczą mającą na celu opiekę nad wyrobami artystycznymi, pamiątkami historycznymi i patriotycznymi;

• prezentacja szczególnych zainteresowań i pasji badawczych członków.

Pobierz statut tutaj