Dyrekcja

p.o. Dyrektora: dr Adam Soćko

 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych: Aleksander Motała

 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych - Główna Księgowa: Dorota Mielcarek