Ochrona danych osobowych

I
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, realizując wymagania określone przepisami prawa, w szczególności te wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Muzeum Narodowe w Poznaniu udostępnia Państwu następujące dokumenty:

1. Politykę prywatności Muzeum Narodowego w Poznaniu - jest to dokument zawierający podstawowe informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu, jak i również o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisów internetowych Muzeum Narodowego w Poznaniu.

pobierz PDF: Polityka prywatności

2. Klauzulę informacyjną w sprawie stosowania w Muzeum Narodowym w Poznaniu monitoringu wizyjnego - dokument ten stanowi źródło informacji na temat podstaw stosowania w Muzeum Narodowym w Poznaniu i we wszystkich jego oddziałach środka ochrony w postaci systemu monitoringu wizyjnego i przetwarzaniu w związku z tym danych osobowych osób, które znajdują się w jego zasięgu. 

pobierz PDF: Klauzula informacyjna w sprawie stosowania w Muzeum Narodowym w Poznaniu monitoringu wizyjnego

3. Klauzulę informacyjną dla strony umowy z Muzeum Narodowym w Poznaniu - jest to informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych wszystkich podmiotów, z którymi Muzeum Narodowe w Poznaniu wchodzi w relacje umowne.

pobierz PDF: Klauzula informacyjna dla strony umowy z Muzeum Narodowym w Poznaniu

4. Klauzulę informacyjną dla odbiorcy Newslettera - jest to informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych odbiorcy Newslettera, czyli osoby, która wyraziła wolę otrzymywania elektronicznego biuletynu, będącego źródłem informacji o działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu.

pobierz PDF: Klauzula informacyjna dla odbiorcy Newslettera

5. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu - dokument ten stanowi źródło informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych osób, które ubiegają się o zatrudnienie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, zarówno w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, jak i w razie nadesłania aplikacji spontanicznie. 

pobierz PDF: Zasady przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu

II
Informujemy Państwa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Pan Jacek Jasiukiewicz. Mogą Państwo skontaktować się z nim we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy przepisów prawnych, regulujących problematykę ochrony danych osobowych w następujący sposób: 

a) pod numerem telefonu +48 61 856 80 34,
b) poprzez adres e-mail: iodo@mnp.art.pl,
c) listownie, na adres korespondencyjny Muzeum (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).