Izabella z Czartoryskich Działyńska, fot. 1890
Klatka schodowa – tzw. wielkie schody zamku wg projektu A. M. Ouradou
Fragment dziedzińca. Schody prowadzące na duży krużganek

Na parterze Zamku znajdują się:

Sala Waz Antycznych - przed II wojną światową wystawiano tu słynną kolekcję waz licząca 259 egzemplarzy. Od kilkunastu lat w Gołuchowie eksponuje się 56 obiektów z tego zespołu, pozwalających poznać poziom ceramiki antycznej od VII po III wiek p.n.e.

Sala Starożytności - do roku 1939 wypełniały ją zbiory sztuki starożytnej, w tym głównie egipskie rzemiosło artystyczne małych form oraz antyczne brązy, figurki terakotowe i naczynia szklane.

Dawna Sypialnia Księżnej Małgorzaty - przeznaczona w rezydencji dla bratowej Izabelli - Małgorzaty księżnej Orlean-Nemours (1846-1893), na czas jej wizyt w Gołuchowie. Obok łoża z baldachimem obrazy związane z rodziną Leszczyńskich.

Pokoje Gotyckie - trzy pomieszczenia, w których zgromadzono dzieła sztuki gotyckiej oraz zabytki reprezentujące pokrewny im kierunek stylistyczny. Na szczególną uwagę zasługuje rzeźba polichromowana przedstawiająca św. Urszulę, wykonana w Utrechcie w początkach XVI wieku, jeden z pierwszych obiektów zakupionych w Paryżu przez Izabellę.

Klatka schodowa - tzw. wielkie schody zamku. Zaprojektowana przez Maurycego Ouradou a w detalach przez Charlesa Biberona. Wykonana przez polskich rzeźbiarzy: Józefa Pepińskiego i jego synów, jest świetnym przykładem historyzmu w rzemiośle artystycznym schyłku XIX wieku.

Natomiast na piętrze Zamku znajdują się:

Biblioteka - w baszcie naprzeciw wejścia - kominek, częściowo składający się z XVI-wiecznych elementów włoskich, centralnie - florencka płaskorzeźba z XV wieku, przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Kraty, które zamykają ukryte we wnętrzach szafy biblioteczne, wykonał w XIX wieku gołuchowski kowal Karol Borowski, opierając się na renesansowych wzornikach. W szafach cenny zbiór rękopisów i starodruków z XVI-XVII wieku.

Sala Portretu Staropolskiego - większość znajdujących się tutaj portretów pochodzi z dawnych zbiorów gołuchowskich. Wśród nich portrety Czartoryskich oraz portret Anny Chlebowskiej, jednej z XVII-wiecznych właścicielek majątku gołuchowskiego.

Pokoik w Baszcie - w pięciobocznej baszcie wmontowano w XIX wieku zabytkowy strop zakupiony w Elblągu, a wykonany w połowie XVI wieku. Eksponowany jest tu zespół dekoracyjnych waz chińskich i japońskich z XVIII i XIX wieku.

Sala Królewska - w XIX wieku została urządzona jako sypialnia królewska, zdobiona wspaniałym zespołem gobelinów. Dziś sala ta jest znacznie skromniejsza. Z XIX wieku pozostał dekoracyjny strop, na którym rzeźbiarz Charlesa Bouveta wraz ze stolarzami gołuchowskimi wykonał wizerunki królów polskich. Płyciny kasetonów wypełniają na przemian, w różnych układach kompozycyjnych, herb Wieniawa i cyfra Leszczyńskich ,,L” z koroną szlachecką.

Salon - złocony i polichromowany strop wzorowany na stropie sali jadalnej Hotelu Lambert w Paryżu. Boazerie i drzwi wykonano z czarnego dębu. Drzwi prowadzące na krużganek ozdobione są rzeźbionymi scenami ze Starego Testamentu: Stworzenie Adama, Stworzenie Ewy, Grzech pierworodny, Wypędzenie z Raju.

Sala Polska - obecna ekspozycja wraca tu do tradycji Sali Polskiej w muzeum Izabelli Działyńskiej. Pod stropem - jak niegdyś - stare kopie portretów królewskich oraz portrety hetmanów i wojewodów, pochodzące z dawnych zbiorów.

Sala Muzealna - Izabella Działyńska eksponowała tu swe zbiory rzemiosła artystycznego: emalie limozyjskie, włoska ceramikę, szkła weneckie, stare srebra. Mieściły się one w ozdobnych gablotach utrzymanych w historyzującym charakterze.