Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Stary Rynek 9, 61-772

 

Kierownik oddziału: Jarosław Łuczak

Specjalizacja: broń i barwa

Pracownicy oddziału

Jędrzej Oksza-Płaczkowski

Specjalizacja: kartofilia, biografistyka, Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

Alina Sokołowska

Specjalizacja: fotografia historyczna, biżuteria patriotyczna, biografistyka

Anna Szukalska - Kuś

Specjalizacja: mundury wojska polskiego XX w., oporządzenie wojskowe, oporządzenie jeździeckie, budownictwo wojskowe 

Wojciech Lorek

Leszek Rościszewski