Akwamanila, k. XII w.
Ceramika i szkło art deco
Zegar talerzowy z wyobrażeniem św. Wojciecha, XVIII w.
Strój kontuszowy z końca XIX w.

Zbiory Muzeum Sztuk Użytkowych należą do wyodrębnionych działów: Ceramiki i Szkła, Metali, Mebli, Tkanin, Variów oraz Miniatur.  

Kolekcja ceramiki obejmuje wszystkie gatunki należące do tej dziedziny tj. począwszy od średniowiecznych i renesansowych glinianych kafli, przez wielobarwne włoskie renesansowe i barokowe majoliki, kamionki środkowoeuropejskie, fajanse (głównie holenderskie, niemieckie, francuskie i śląskie), aż po porcelanę – od  wschodniej i wczesnej miśnieńskiej po wyroby wszystkich znaczących wytwórni  europejskich i polskich, tworzących w okresie trzech ostatnich stuleci.

W zbiorze szkieł znajdują się znakomite przykłady szkła weneckiego i północnoeuropejskiego o niezwykłych formach kształtowanych na gorąco – klarowne w materii i efektowne w różnobarwnym kolorycie. Liczny zespół szkieł powstałych w XVII i XVIII stuleciu w wiodących ośrodkach środkowej Europy cechuje się bogactwem i zróżnicowaniem szlifowanej oraz grawerowanej dekoracji z pejzażami miejskimi, scenami batalistycznymi, myśliwskimi oraz portretami. Odrębną grupę stanowią masywne, szlifowane, operujące niekiedy intensywną barwą szkła okresu biedermeieru, natomiast wyroby secesyjne, szczególnie francuskie i austrowęgierskie prezentują niespotykane dotąd formy, ornamenty i techniki wykonania.

W odrębnej kolekcji współczesnej sztuki unikatowej gromadzone są prace wybitnych polskich twórców szkła i ceramiki.

Kolejna grupa eksponatów to wyroby złotnicze, jubilerskie, konwisarskie (wykonane z cyny), zegarmistrzowskie, ludwisarskie (odlewane z miedzi, mosiądzu, spiżu lub brązu), rusznikarskie oraz kowalskie, czyli wszystko to, co wykonano z metali i ich stopów połączonych niekiedy z kolorowymi kamieniami i emalią, drewnem, muszlą czy szkłem. Prezentują one bardzo szerokie spektrum zabytków – od wyposażenia domu, przez naczynia
oraz sprzęty świątynne i dewocjonalia, broń i oporządzenie jeździeckie, po cenną biżuterię i osobiste drobiazgi.

W liczącym ok. 1500 obiektów zbiorze mebli znajdują się szerokie, składające się z dobrej klasy obiektów zespoły sprzętów gdańskich  (XVII-XIX w.) oraz śląskich (XVII i XVIII w.). Interesujący jest zasób mebli epoki historyzmu oraz  poznańskich sprzętów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i z drugiej połowy lat 50-tych i pocz. 60-tych XX wieku. O wartości zbioru stanowią także pojedyncze obiekty prezentujące różne europejskie środowiska meblarskie.

W zbiorach tkanin do najcenniejszych należą kolekcje: gobelinów zachodnioeuropejskich od XVI – XX wieku, zwłaszcza czołowych manufaktur brukselskich, kilimów polskich od XVIII – XX wieku, z dużym zespołem kilimów z Glinian, kobierców wschodnich, w tym egzemplarz tapis polonais, makat wschodnich i polskich, czy zbiór współczesnej polskiej tkaniny unikatowej.

Obok zespołu ubiorów, w tym kontuszowych, ważny zbiór stanowią pasy kontuszowe wschodnie i polskie, szale, koronki, wachlarze, i inne akcesoria stroju.

Znacząca w skali kraju kolekcja miniatury portretowej polskiej i europejskiej w dużym wyborze – ze zbiorów Oddziału -  eksponowana jest w Galerii Sztuki Obcej.