Muzeum Instrumentów Muzycznych

Stary Rynek 45, 61-772 Poznań

 

Kierownik oddziału: Patryk Frankowski

Specjalizacja: instrumenty profesjonalne, rękopisy i starodruki muzyczne

Pracownicy oddziału

 Janusz Jaskulski

Specjalizacja: instrumenty kultur świata, instrumenty ludowe, archiwalia

Olga Lisiecka

Specjalizacja: instrumenty mechaniczne, muzykalia. Edukacja.

Kierownik Pracowni Konserwacji Instrumentów Muzycznych: Piotr Cieślak