Pragniemy poinformować, że Muzeum Instrumentów Muzycznych będzie niedostępne dla zwiedzających  do odwołania.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

fot. P. Frankowski

5 lipca 2016 roku została udostępniona zwiedzającym nowa ekspozycja stała parteru i 1 piętra Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Ekspozycja została przygotowana według nowego planu aranżacji Muzeum, którego głównym założeniem jest ukazanie poszczególnych okresów w historii muzyki w kontekście instrumentów muzycznych. Szczególną uwagę poświęcono muzyce polskiej włącznie z elementami lokalnymi, poznańskimi. Na ekspozycji można zobaczyć nowe instrumenty, które dotychczas nie były prezentowane.


Ekspozycja jest w pełni dwujęzyczna (polsko-angielska) a od września 2016 w każdej sali, jak również większości grup tematycznych, będzie towarzyszył szerszy opis. Następnym etapem, nad którym prace się już rozpoczęły, jest udostępnienie kolejnych części ekspozycji oraz jej udźwiękowienie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnej opracowanej na urządzenia przenośne.

Siedziba Muzeum Instrumentów Muzycznych
Fragment ekspozycji
Fragment ekspozycji
Fragment ekspozycji

Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu jest jedyną tego typu placówką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

Twórcą muzeum był Zdzisław Szulc (kupiec, tenisista, kolekcjoner, uczestnik powstania wielkopolskiego), który na przełomie lat 1945/46 przekazał swoich 80 obiektów Muzeum Wielkopolskiemu, inicjując w ten sposób nowy rozdział w dziejach polskiej kultury muzycznej. Ich wyznacznikiem jest m. in. najstarsza tradycja Koncertów Sylwestrowych w Polsce (od 1949), otwarcie stałej ekspozycji na Starym Rynku w Poznaniu (1952), opisanie dziejów polskich skrzypiec (wystawa Skrzypce w Polsce, 1952 i Słownik lutników polskich, 1954), współudział w powołaniu Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników w Warszawie (1954) czy udział w przygotowaniu pierwszego na świecie Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego (od roku 1957).

Następca, Włodzimierz Kamiński (1959 – 91, prezes Związek Polskich Artystów Lutników, długoletni juror konkursów lutniczych i skrzypcowych im. H. Wieniawskiego; budowniczy skrzypiec i viol da gamba) umocnił i rozwinął zakres działań Muzeum Instrumentów, przyczyniając się także do powstania szkolnictwa lutniczego w Polsce (obecnie Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i Akademia Muzyczna w Poznaniu). Jako pionier organizował w sposób nowoczesny podległą sobie placówkę, która nieustannie powiększała swoje zbiory o cenne eksponaty oraz powierzchnię wystawienniczą i magazynową. W ten sposób muzeum dołączyło do grona liczących się w Europie tego typu ośrodków.

Dzięki działalności Jacka Podbielskiego, kolejnego kustosza (lata 1991- 97), muzeum zaczęło funkcjonować w muzycznej panoramie Poznania także jako ośrodek popularyzacji muzyki dawnej poprzez cykle koncertów oraz pionierskie rejestracje dźwiękowe z udziałem czołowych wykonawców muzyki barokowej, w których wykorzystano m.in. instrumenty z kolekcji muzealnej.

Również z jego inicjatywy muzeum było współorganizatorem pięciu edycji Międzynarodowych Festiwali Celtyckich.

Tak ukształtowana placówka gromadzi obecnie 2,5 tys. zabytków z różnych epok i wszystkich kontynentów, które tworzą 4 działy:

  • Europejskich instrumentów profesjonalnych
  • Europejskich instrumentów ludowych
  • Instrumentów pozaeuropejskich
  • Muzykaliów


W 2001 roku Muzeum wydało pierwszą polską publikację poświęconą mistrzowi z Cremony pt. Genius Stradivari.

Zbiory muzealne i biblioteczne (ok. 4000 voluminów) stanowią podstawę badań instrumentologów polskich i zagranicznych oraz studentów muzykologii czy akademii muzycznych.

W poznańskim Muzeum Instrumentów działa jedyna w kraju Pracownia Konserwacji Instrumentów Muzycznych (od 1946 r.), w której przywracana jest dawna świetność obiektom. Powstają tutaj również kopie i rekonstrukcje instrumentów archeologicznych czy historycznych.

Godziny otwarcia l Bilety