J. E. Stall, zegar z herbem Poznania, ok. 1575
Najstarszy widok Poznania z dzieła G. Brauna Civitates orbis terrarum wydanego w Kolonii w 1618 roku

Galeria zdjęć

Zbiory Muzeum Historii Miasta Poznania liczą ponad 25 tysięcy obiektów. Dokumentują one dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Największą grupę stanowią fotografie osób i widoków Poznania z XIX i XX wieku. Dużą wartość ikonograficzną posiadają grafiki, rysunki, obrazy oraz pocztówki przedstawiające fragmenty miasta i wizerunki zasłużonych postaci. W tej grupie znajdują się także plany miasta i regionu.

Muzeum posiada cenny zbiór rzemiosła artystycznego, np. wyroby złotnicze i zegarmistrzowskie oraz pamiątki związane z cechami poznańskimi, gromadzi także rękopisy (od XVI wieku), starodruki, inkunabuły, druki nowe i ulotne, książki, pamiątki historyczne, projekty architektoniczne i dokumenty rodzinne (np. dowody osobiste, świadectwa szkolne, rachunki firm).

Jednym z największych w Polsce jest zbiór obiektów związanych z historią bractw strzeleckich, m. in. dokumenty, trofea, odznaczenia, puchary. Muzeum gromadzi również wyroby przemysłowe i rzemieślnicze (np. kraty, butelki poznańskich wytwórni, pralki, misy), obrazujące życie codzienne mieszkańców oraz fragmenty kamieniarki miejskiej zabudowy.

Cennym zespołem jest zbiór aparatów i sprzętu fotograficznego oraz zespół (liczący kilka tysięcy negatywów) poznańskiego fotografa Jerzego Unierzyskiego pokazujący Poznań w 2. połowie XX wieku.