W Polsce idea niepodległości jest niemal równoznaczna z uniwersalnym poczuciem wolności. W znaczeniu politycznym Rzeczypospolita przestała istnieć w końcu XVIII wieku, ale jej obywatele, a potem potomkowie tychże zadbali o to, by bieg wydarzeń odwrócić, by wolność stała się udziałem dumnego narodu oraz poszczególnych ludzi. Dziś to my jesteśmy beneficjentami tamtego wysiłku, to my mamy niezaprzeczalny przywilej świętowania setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy. Odzyskanie przez Polskę niepodległości  – wszyscy to wiemy – miało swoją cenę. Dziś w roku jubileuszu cieszmy się więc z trwałości tego sukcesu naszych przodków. 


Hasło: Wolność kocham i rozumiem nieprzypadkowo odnosi się do sfery ludzkiego doznania osiągalnego poprzez przenikające się wzajemnie obszary emocji i rozumu – dwóch kategorii poznania najlepiej dopełniających się właśnie w muzeum. Odzyskiwanie niepodległości trwało długo, dłużej nawet niż świętowany teraz jubileusz. By podkreślić długotrwałość tego procesu naznaczonego traumatycznymi faktami naszej historii Muzeum Narodowe postanowiło przygotować dla Państwa specjalny, trwający przez większą część roku program – ofertę muzealnych spotkań z Państwem i dla Państwa. Zależy nam, by stworzyć odbiorcom naszej oferty motywację do częstych wizyt w różnych miejscach muzeum. Tematyka i charakter poszczególnych spotkań będą zróżnicowane - niekiedy wydadzą się wcale nie oczywistymi w kontekście roku jubileuszowego. To dlatego, że chcemy dać Państwu impuls do wspólnego wraz z nami cieszenia się Muzeum Narodowym w Poznaniu takim jakie ono jest dziś. Chcemy pokazać Państwu instytucję i ludzi w niej pracujących – takimi jakimi są, teraz i tu, w tym szczególnym czasie stuletniego jubileuszu. Oto Muzeum Narodowe w Poznaniu Anno Domini 2018! Zapraszamy Państwa serdecznie! Czujcie się Państwo jak u siebie bowiem jesteście u siebie!

Naszą ambicją jest zachęcić Państwa do akceptującego spojrzenia na Waszą, poznańską i narodową instytucję kultury. Na to co w niej cennego, co ciekawego i z czego można być dumnym. Muzeum Narodowe w Poznaniu to nieprzeciętna skarbnica. Zaczęły ją tworzyć pokolenia naszych rodaków jeszcze pod jarzmem okupacyjnej władzy, ale z myślą, że zbiory będą kiedyś dostępne dla wszystkich w wolnej Polsce. I to właśnie się spełniło! Po odzyskaniu niepodległości Muzeum już tylko rosło! Jest różnorodne, duże, na swój sposób uniwersalne swoimi zbiorami - gromadzi artefakty z przeróżnych dziedzin ludzkiej aktywności od czasów starożytnych po współczesność i z niemal wszystkich kontynentów. Ta różnorodność wpisana w strukturę instytucji jest niewątpliwe jej wielkim atutem. Ta różnorodność jest też odzwierciedleniem wszechstronnych zainteresowań ludzi tu żyjących i zarazem powinna zarażać wszystkich przekraczających jej progi potrzebą ciekawości i wrażliwości na sztukę i kulturę różnych nacji, etnosów cywilizacji, makro- i mikro-ojczyzn. Muzeum Narodowe w Poznaniu jest i długo jeszcze będzie ważną instytucją kultury, ale naszą rolą jest wzmacniać ją każdego dnia z myślą o Państwa potrzebach i oczekiwaniach. 

Muzeum tworzyli i tworzą ludzie kultury - nie tylko pracownicy, ale też odwiedzający, darczyńcy, dobrodzieje - chcemy naszym programem spotkań zaprosić Państwa do wzajemnej interakcji, współkształtowania wszystkiego co pozytywne dla etosu poznaniaka, Wielkopolanina, Polaka, Europejczyka. Do wspólnego, aktywnego, radosnego przeżywania jubileuszu w bezpośrednim otoczeniu prawdziwych skarbów naszej kultury.

Adam Soćko
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych MNP