J. Malczewski, Portret Edwarda A. Raczyńskiego, 1903, wł. Fundacja im. Raczyńskich
Fragment ekspozycji z obrazem J. Matejki "Dziewica Orleańska", fot. A. Cieślawski
Fragment ekspozycji ze zbiorami malarstwa zachodnioeuropejskiego, fot. E. Leszczyńska

Galeria Rogalińska

Galeria zdjęć

We wzniesionym w 1910 r. budynku galerii projektu M. Powidzkiego, zlokalizowanym za lewym skrzydłem pałacu, znajduje się kolekcja malarstwa polskiego i zagranicznego, zwana Galerią Rogalińską.

Inicjatorem powstania tego gmachu, niekonkurującego z architekturą pałacu, a przy tym doskonałego dla ekspozycji dzieł, był Edward Aleksander Raczyński – miłośnik i kolekcjoner sztuki, a także wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego intencją było stworzenie alternatywy dla nowopowstałego w Poznaniu pruskiego Kaiser Friedrich Museum, galeria była więc z założenia przestrzenią publicznie dostępną. Spośród 466 gromadzonych od lat 80-tych XIX w. dzieł do dziś zachowało się ok. 300.

Niezwykle ciekawy wybór prezentowanych obrazów odzwierciedla osobisty gust kolekcjonera, który nabywał wyłącznie współczesne mu dzieła sztuki polskiej i zagranicznej.

Znajdziemy tu nie tylko monumentalną Dziewicę Orleańską Jana Matejki, ale również Melancholię i wiele innych znakomitych dzieł Jacka Malczewskiego, z którym łączyła twórcę galerii wieloletnia znajomość. Reprezentowana jest również twórczość przedstawicieli szkoły monachijskiej (A. Gierymski, W. Kossak), a także polskich impresjonistów i symbolistów - J. Pankiewicza, W. Podkowińskiego, W. Weissa, O. Boznańskiej, F. Ruszczyca, J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Wyspiańskiego oraz wielu innych wybitnych polskich artystów.

W galerii podziwiać można też francuskie malarstwo salonowe (G. La Touche, E. Etchevery), dzieła europejskich post i neoimpresjonistów (A. Besnard, Le Sidaner, E. Claus, G. Buysse, L. Barrau) oraz symbolistów (M. Chabas, M. Slevogt, L. Simon, F.  Thaulow). Wyjątkową pozycję w zbiorze zajmuje secesyjny witraż Amerykanina L. C. Tiffany’ego.

Muzeum Pałac w Rogalinie - Galeria Rogalińska