Galeria Portretów Atanazego Raczyńskiego z Gaju Małego k. Obrzycka, fot. E. Leszczyńska
Gabinet Londyński Edwarda B. Raczyńskiego, fot. D. Horoszko

Ekspozycja historyczna

Ekspozycja prawego skrzydła pałacu wprowadza w dzieje kolejnych właścicieli Rogalina, ich mecenatu kulturalnego, działalności politycznej i społecznej. 

W Galerii Antenatów poznać można, obok mieszkańców pałacu, również ich bliższych i dalszych krewnych, a także przodków, żyjących na długo przed powstaniem rogalińskiej rezydencji. Od 2015 roku wszystkie prezentowane tu obrazy pochodzą z galerii portretów Atanazego Raczyńskiego z Gaju Małego koło Obrzycka.

Szczególnym miejscem jest znajdujący się tu Gabinet Edwarda hr. Raczyńskiego, będący wierną rekonstrukcją pokoju z londyńskiego mieszkania przy 8, Lennox Garden, gdzie Prezydent RP na Uchodźstwie spędził ostatnie 26 lat swojego życia.

W poprzedzającym go pokoju udostępniono informacje o powołanej przez niego w 1990 roku Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu i przekazaniu jej praw do zespołu pałacowego oraz zgromadzonych w nim zbiorów, w tym obrazów z galerii jego ojca. Celem fundacji jest ochrona i udostępnienie społeczeństwu polskiemu dzieł sztuki i innych zbiorów rodziny Raczyńskich oraz całego zespołu pałacowego w Rogalinie. Po przystąpieniu do Fundacji kurlandzko-obrzyckiej linii rodu, jej zbiory powiększyły się o prezentowane w tym skrzydle portrety rodzinne oraz dwie kolekcje malarstwa europejskiego stworzone przez Atanazego Raczyńskiego (prezentowane w Muzeum Narodowym w Poznaniu) i Wincentego Raczyńskiego (przewidziane do eksponowania w Rogalinie).