Paradna klatka schodowa po I etapie rewaloryzacji, fot.P. Wilanowski
Zbrojownia po I etapie rewaloryzacji, fot. P.Wilanowski

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rogalinie. I etap

W  latach 2007- 2009  Muzeum Narodowe w Poznaniu zrealizowało projekt o nazwie  Rewaloryzacja i Modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu – I etap.  Szeroki zakres prac obejmował zadania konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie w korpusie głównym pałacu, poprawę warunków konserwatorskich w galerii malarstwa oraz wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczających i grzewczych we wszystkich budynkach.

Dodatkowo w korpusie głównym przez montaż windy i innych udogodnień zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt realizacji projektu  wyniósł  3.509.295 Euro (14.000.333,36 zł). Realizacja tak kosztownej inwestycji możliwa była dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (2.923.732 EURO, co stanowi około 84% całkowitego kosztu realizacji Projektu) oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program operacyjny Promesa Ministra Kultury - 2.096.000 zł).

Więcej o projekcie rewaloryzacji - etap I tutaj