Dla publiczności Muzeum Sztuk Użytkowych została opracowana aplikacja mobilna - Skarby MSU.

Przemieszając się po kolejnych salach Muzeum, widz ogląda krótkie filmy animowane odnoszące się do wybranych eksponatów, a następnie rozwiązuje zadania powiązane z tematyką filmu. Za prawidłowo udzieloną odpowiedź otrzymuje wirtualne skarby MSU. 

Aplikację opracował zespół ITgenerator.

Animacje wykorzystane w aplikacji przygotowali: Guzik Owcy Creative Films, autorzy spotów z serii "Muzeum? Żebyś wiedział!".

Skarby MSU zostały opracowane na systemy Android i iOS.