Zapisów na lekcje muzealne oraz oprowadzania z przewodnikiem można dokonywać:
- telefonicznie - Olga Lisiecka,  tel.: +48 61 85 68 178,
- e-mailem: olga.lisiecka@mnp.art.pl

Zgłoszenia przyjmowane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Opłatę wnosi się w kasie Muzeum Instrumentów Muzycznych przed zajęciami (możliwość wystawienia na miejscu faktury).

Kontakt - Edukacja