Lekcje muzealne

Oferta lekcji muzealnych kierowana jest do uczniów szkół w różnym wieku (dzieci i młodzież).

Barwne życie starej fotografii

Lekcja z warsztatem dla uczniów szkół podstawowych.                 
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Lekcja realizowana na wystawie Czarno na białym w kolorze, przybliżająca rolę i znaczenie czarno-białych, archiwalnych fotografii zarówno w naszym codziennym życiu jak i w kolekcji muzeum. Podczas zajęć porównujemy czarno-białe fotografie do powiększonych i pokolorowanych zdjęć i zastanawiamy się nad odbiorem i postrzeganiem świata uwiecznionego na tych dwóch wariantach zdjęć. Zwracamy uwagę na emocje jakie towarzyszą oglądaniu „starych” fotografii oraz uczymy się „patrzeć” i „widzieć” w zdjęciach zarówno dokument jak i osobistą pamiątkę. W części warsztatowej - na podstawie przygotowanych kart pracy - uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie wskazane zdjęcia, oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania.

Kontakt: Witold Przewoźny

Wilijorze, Gwiazdor i św. Mikołaj

Lekcja z warsztatem dla dzieci szkół podstawowych.
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Zajęcia realizowane od 5 grudnia. Podczas lekcji opowiadamy o tradycjach okresu Świąt Bożego Narodzenia, ze szczególnym podkreśleniem roli postaci przynoszących prezenty i magii choinki. W części warsztatowej uczestnicy wykonują ozdobę choinkową ze słomy.

Kontakt: Witold Przewoźny

Tradycje Świąt Wielkanocnych. Kraszanka czy pisanka?

Lekcja z warsztatem dla dzieci szkół podstawowych.
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Zajęcia realizowane od 21 marca do 12 kwietnia. Podczas lekcji omawiamy główne symbole i zwyczaje związane z początkiem wiosny i okresem Świąt Wielkanocnych. W części warsztatowej dzieci uczą się wykonywania batikowych pisanek.

Prosimy o zabranie opakowań do wykonanych pisanek.

Kontakt: Witold Przewoźny

Tajemnice malowanej skrzyni

Lekcja z warsztatem dla dzieci przedszkolnych.                             
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Zajęcia realizowane na wystawie Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu. Głównym jej bohaterem jest skrzynia posagowa - dawny sprzęt służący do przechowywania rzeczy. Podczas lekcji opowiadamy o znaczeniu i funkcjach oraz sposobach ozdabiania skrzyń. W części warsztatowej, dzieci układają kolorowe elementy kompozycji, z których powstaje pamiątkowa karta pocztowa, przedstawiająca krakowską skrzynię posagową.

kontakt: Witold Przewoźny

W labiryncie rzeczy

Lekcja z warsztatem dla uczniów szkół podstawowych.                 
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Lekcja realizowana na wystawie Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu, przybliżająca rolę i znaczenie przedmiotów - rzeczy zarówno ważnych w życiu ludzi jak i w kolekcji muzeum. Podczas zajęć stawiamy pytania o emocje jakie świat przedmiotów wywołuje, o czym "opowiadają" przedmioty? Co sprawia, że przedmiot staje się obiektem w kolekcji muzealnej? W części warsztatowej - na podstawie przygotowanych kart pracy - uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie wskazane eksponaty oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania.

Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania "zwiedzania" wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl 

kontakt: Witold Przewoźny tutaj

Detektyw - Kolekcjoner

Lekcja z warsztatem dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Zajęcia prowadzone na wystawie Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu. Opowieść o Muzeum Etnograficznym, specyfice jego działań oraz różnorodności kolekcjonowanych w nim przedmiotów. W części warsztatowej, uczestnicy wypełniają karty eksponatu, dzięki czemu mogą bliżej poznać poszczególne eksponaty i tym samym pogłębić wiedzę o różnych zjawiskach i zwyczajach.

Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania "zwiedzania" wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl

kontakt: Witold Przewoźny

Wątek i osnowa czyli tajemnice tkackiego krosna

Lekcja z warsztatem dla uczniów szkół podstawowych.                 
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Lekcja ukazująca dawne techniki tkackie i obróbki włókien. W trakcie zajęć przestawiana jest ogólna historia umiejętności wydobywania i obróbki włókien naturalnych. W części warsztatowej dzieci samodzielnie wykonują kilka przeplotów czółenkiem tkackim przy prawdziwym warsztacie tkackim. Zajęciom towarzyszy projekcja filmu dotyczącego historii tkactwa.

Kontakt: Witold Przewoźny tutaj

Bambrzy - dawni osadnicy poznańscy.

Lekcja z warsztatem dla dzieci przedszkolnych oraz klas 1 - 3 szkoły podstawowej
Maksymalna wielkość grupy: 25 osób

Zajęcia ukazujące rolę Bambrów w formowaniu się miasta Poznania oraz jego wsi na przełomie XVIII i XIX wieku. Zwracają uwagę na inność, odmienność, oraz uwrażliwiają na stosowanie słów o negatywnym wydźwięku. Lekcja jest zaproszeniem do poznawania historii i kultury własnego regionu. W części warsztatowej, dzieci rozwiązują krzyżówkę oraz składają makietę z postacią Bamberki w uroczystym stroju.

Kontakt: Witold Przewoźny