Żłóbek Wielkopolski 2017, fot. S. Obst

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja konkursu bożonarodzeniowych szopek. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim mogą wziąć wszyscy, bez ograniczeń wiekowych i zawodowych.

Prace należy dostarczyć do Muzeum Etnograficznego, ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7) w terminach 19 lub 20 listopada, w godzinach 9.00 -15.00.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są pod linkiem: Konkurs - Żłóbek Wielkopolski

Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, 2010
Wystawa Tajemne przestrzenie świętości, 1999
Ceremonia przed otwarciem wystawy Szamanizm. Teatr jednego aktora, 2002

W ramach stałej ekspozycji Muzeum Etnograficznego zapraszamy na jubileuszową wystawę Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, której uroczyste otwarcie miało miejsce na jesieni 2012 roku. Więcej informacji o wystawie tutaj 

Wystawa uzyskała Grand Prix "Izabella 2012" w kategorii "Działalność wystawiennicza". Więcej informacji o nagrodach dla Muzeum Narodowego i jego oddziałów znajduje się tutaj

Początki Muzeum Etnograficznego nierozerwalnie związane są z działalnością Towarzystwa Ludoznawczego, założonego w Poznaniu w 1910 roku. Jego prezesem została wówczas Helena Cichowicz, która wraz z córką Wiesławą zajęła się kolekcjonowaniem i opracowywaniem zbiorów etnograficznych. Ich zaangażowanie i pasja doprowadziły do otwarcia, 28 grudnia 1911 roku, pierwszej wystawy etnograficznej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

W 1920 roku, zbiory ludoznawcze przekazano Muzeum Wielkopolskiemu (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu), w ramach którego utworzono Dział Ludoznawczy im. Heleny i Wiesławy Cichowicz i ponownie zaprezentowano je na wystawie otwartej w maju 1921 roku.

W okresie międzywojennym – dzięki nieustającej pracy Heleny, a po jej śmierci w 1929 roku, również jej córki Wiesławy – zbiory rozrosły się i wzbogaciły, także o egzotyczne kolekcje z terenu Afryki i Nowej Gwinei.

Podczas II wojny światowej, obiekty etnograficzne zostały niemal całkowicie zniszczone i rozproszone. Nieliczne, odnalezione po 1945 roku, dały jednak początek Działowi Kultury i Sztuki Ludowej, utworzonemu w ramach Muzeum Wielkopolskiego. Odbudowywana kolekcja zaczęła się rozrastać po decyzji o ulokowaniu zbiorów etnograficznych w Pałacu w Rogalinie i otwarciu w 1949 roku pierwszej powojennej ekspozycji. Systematyczne gromadzenie i opracowywanie kolekcji nastąpiło dopiero po 1950 roku, gdy do Działu zatrudniono pierwszego stałego pracownika. Został nim Stanisław Błaszczyk i to właśnie jemu Muzeum Etnograficzne zawdzięcza kształt obecnej kolekcji.

W 1962 roku Dział został przemianowany na Oddział zyskując nową i dotychczasową siedzibę w Poznaniu, w budynku dawnej loży masońskiej. Budynek ten zbudowany w latach 1817 – 1819 to przykład późno klasycystycznej architektury. Musiał jednak przejść kapitalny remont w formie rekonstrukcji, trwający aż do 1986 roku.

Muzeum otoczone jest zabytkowym parkiem o założeniach barokowych z zachowanym starodrzewem. W jego centrum znajduje się zabytkowa XVII wieczna studzienka.

Dziś Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (nazwa nadana w 1974 roku) kontynuuje gromadzenie zbiorów i prezentuje je na licznych własnych wystawach czasowych oraz w innych muzeach w Polsce i za granicą. Przybliżają one zarówno zagadnienia kultury polskiej, regionu Wielkopolski, jak również terytoriów odległych, nieznanych i egzotycznych. Muzeum poprzez swoją działalność stara się być miejscem poznania, dyskusji, refleksji i wymiany różnych punktów widzenia.

Godziny otwarcia l Bilety