Muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie oferuje możliwość realizacji spotkań, warsztatów. Zachęcamy nauczycieli, szkoły, osoby zainteresowane do współpracy.

Młodzieżowe sesje naukowe i konferencje.

W Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie jest duża, odpowiednia do tych celów sala, wyposażona w sprzęt multimedialny. Istnieje możliwość rozwijania inicjatyw własnych pedagogów i młodzieży oraz kształtowania dowolnych programów poznawczych i artystycznych.

Warsztaty literackie.

Zapraszamy młodych poetów do wspólnej prezentacji swoich utworów oraz do rozmów na ich temat.