Galeria zdjęć - obiekty

E. Dwurnik, Strażnicy Pałacu, 1984
R.Opałka, Obraz liczony, po 1965
J. Piotrowicz, Las Meninas, 1987
J. Modzelewski, Trudności z zachowaniem równowagi, 1989
A. Wróblewski, Rozstrzelanie z chłopczykiem, 1949
T. Kantor, Ponad-ruchy, 1947

Galeria zdjęć - ekspozycja

Ekspozycja, J. Tarasin, A. Szapocznikow, J. Tchórzewski
Ekspozycja, T. Kantor, J. Boss - Gosławski, A. Lenica
Ekspozycja, J. Nowosielski
Ekspozycja, M. Jarema, J. Kujawski
Ekspozycja, A. Kobzdej, A. Szapocznikow, J. Lebenstein
Ekspozycja, P. Potworowski
Ekspozycja, E. Kuryluk, Z. Kulik, B. Falander, I. Gustowska
Ekspozycja, A. Starczewski, A. Szewczyk
Ekspozycja, T. Brzozowski
Ekspozycja, J. Piotrowicz, Ł. Korolkiewicz
Ekspozycja, H. Stażewski, S. Gierowski, W. Fangor
Ekspozycja, W. J. Zakrzewski
Ekspozycja, J. Zakrzewski, R. Grzyb, L. Tarasewicz
Ekspozycja, R. Opałka, R. Winiarski
Ekspozycja, L. Tarasewicz, T. Ciecierski