Galeria Sztuki Starożytnej

Galeria ukazuje panoramę kultur starożytnych od Bliskiego Wschodu z Egiptem, antycznej Grecji, Rzymu i Etrurii po Amerykę Prekolumbijską.

»więcej

Galeria Sztuki Średniowiecznej

Poznańska kolekcja sztuki średniowiecznej, zapoczątkowana w latach międzywojennych zaledwie kilkoma zabytkami, obecnie liczy już przeszło sto czterdzieści rzeźb i obrazów. Współtworzą ją dzieła sztuki sakralnej powstałe pomiędzy końcem XII a początkiem XVI stulecia zarówno na ziemiach polskich, jak też w krajach Europy Zachodniej. Galeria Sztuki Średniowiecznej ukazuje bogactwo i różnorodność zjawisk artystycznych obecnych w plastyce europejskiej od schyłku epoki romańskiej po kres gotyku.

»więcej

Galeria Sztuki Polskiej od XVI do XVIII wieku

Dzisiejsza kolekcja Galerii Sztuki Polskiej XVI-XVIII w. liczy blisko 700 zabytków malarstwa i rzeźby. Dział polskiej sztuki nowożytnej jest zbiorem zróżnicowanym pod względem tematycznym, stylistycznym, a także warsztatowym. Na całokształt kolekcji składają się portrety reprezentacyjne oraz trumienne i epitafijne, dzieła o tematyce religijnej, historycznej, alegorycznej i rodzajowej.

»więcej

Galeria Sztuki Polskiej od końca XVIII wieku do 1945 roku

Galeria Sztuki Polskiej liczy obecnie blisko 2200 obrazów i rzeźb, należy do najobszerniejszych i najbardziej reprezentatywnych zbiorów sztuki od końca XVIII w. do poł. XX w. Szczególne miejsce w Galerii zajmuje malarstwo Jacka Malczewskiego, któremu poświęcono odrębną przestrzeń, mieszczącą ponad czterdzieści obrazów, w tym jedno z arcydzieł malarza, monumentalne Błędne Koło. Kolekcja Malczewskiego, wybitnego symbolisty, jest jednym z najważniejszych znaków identyfikujących rangę i odrębność poznańskiego Muzeum.

»więcej

Galeria Sztuki Europejskiej

W Galerii Sztuki Europejskiej znajduje się jedyny w Polsce obraz Claude'a Moneta Plaża w Pourville. Szczególnie interesujące w Galerii są dzieła włoskiego renesansu, z przykuwającą wzrok Grą w szachy Sofonisby Anguissoli, oraz najbogatsza i najcenniejsza w Polsce kolekcja malarstwa hiszpańskiego z XVII w., z imponującą Madonną Różańcową Francisca de Zurbarana. Warto także zwrócić uwagę na wyjątkowy zbiór malarstwa niemieckiego XIX w., od romantyzmu po impresjonizm i symbolizm.

»więcej

Galeria Sztuki Współczesnej

Kolekcja polskiej sztuki powstałej po II wojnie światowej swe początki w tradycji postimpresjonistycznej, szybko jednak została rozszerzona o dzieła nowoczesne. Najciekawsze z nich to płótna Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego, rzeźby Aliny Szapocznikow i prace artystów neowangardowych oraz pop-artu. Z dwóch ostatnich dekad XX wieku pochodzą dzieła wykonane zarówno w technikach czystych, jak i mieszanych, począwszy od malarstwa przez instalację do rzeźby i fotografii takich twórców, jak Izabella Gustowska, Grzegorz Kowalski i Zofia Kulik.

»więcej

Galeria Plakatu i Designu

Zbiory Galerii liczą 33 tys. obiektów, w tym zbiory plakatu, drugie tego typu w Polsce, zawierają 16 300 plakatów polskich i 12 900 plakatów obcych. Kolekcja Galerii Plakatu i Designu nie jest prezentowana na ekspozycji stałej.

»więcej