Prezentowana jest tutaj historia edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz archiwum najważniejszych projektów zrealizowanych przez Dział Edukacji Muzealnej w ciągu ostatnich pięciu lat. Zamieszczenie informacji na temat przeszłej działalności edukacyjnej zwraca uwagę na źródła i uwarunkowania tego rodzaju aktywności w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a poprzez archiwum projektów pozwala na zaprezentowanie, w jaki sposób w praktyce były i są realizowane podstawowe założenia przygotowanej i traktowanej całościowo oferty edukacyjnej. Nadrzędne jest przekonanie, że współczesne muzeum powinno stanowić przestrzeń społeczną – dzielenia się wiedzą na temat sztuki i kultury oraz spotkań ludzi.

Historia Działu Edukacji
Najważniejsze Projekty Edukacyjne 2009-2013