Jednym z najbardziej uchwytnych znaczeń współczesnych instytucji kultury, w tym zwłaszcza muzeów, jest ich oddziaływanie społeczne. Dziś równie silnie, a może jeszcze silniej niż w rzeczywistości fizycznej ma ono szansę realizować się w sferze wirtualnej. Nowe technologie medialne są dzisiaj przedmiotem żywego zainteresowania muzealników, którzy wykorzystują je do budowy atrakcyjnych dla zwiedzających ekspozycji muzealnych. Ale dzięki narzędziom internetowym muzea mają szansę gościć swoich odbiorców nie tylko na salach ekspozycyjnych, lecz być z nimi także „po godzinach”, zachowując żywy, autentyczny kontakt, choć oferując nieco inny rodzaj opowieści.

W trakcie Nocy Muzeów 2018 udostępniliśmy Państwu cztery pierwsze rozmowy z cyklu Historia Mówiona Muzeum. Są to wywiady z Lidią Cieślińską-Rataj, Tadeuszem Jeziorowskim, dr. Henrykiem Kondzielą oraz Zdzisławem Schubertem, które przeprowadził Gerard Radecki. Wypowiedzi zostały wzbogacone fotografiami dokumentalnymi z zasobów MNP, a wszystkie materiały zarejestrował i wyprodukował Zbigniew Twardowski.

Rozmowy dotyczyły pracy zawodowej, jak i przeszłości Muzeum widzianej przez pryzmat osobistego doświadczenia wypowiadających się osób. Wszystkie relacje udostępniamy na stronie internetowej naszego Muzeum. Tym samym powstaje nowe, istotne, choć mniej oficjalne źródło wiadomości o historii Muzeum Narodowego w Poznaniu od lat 50. XX wieku do czasów niemal współczesnych.

Historia Mówiona Muzeum. Trailer

Rozmowa z Lidią Cieślińską - Rataj, odcinek 1:

Wszystkie fragmenty rozmowy z panią Cieślińską - Rataj dostępne są tutaj

Rozmowa z Henrykiem Kondzielą, odcinek 1:

Wszystkie fragmenty rozmowy z dr. Henrykiem Kondzielą dostępne są tutaj

Rozmowa z Tadeuszem Jeziorowskim, odcinek 2:

Wszystkie fragmenty rozmowy z Tadeuszem Jeziorowskim dostepne są tutaj

Rozmowa ze Zdzisławem Schubertem, odcinek 7:

Wszystkie rozmowy ze Zdzisławem Schubertem dostępne tutaj