Szukasz siebie? To tu!

Muzeum Narodowe w Poznaniu, widok od ul. Ludgardy
Hol w starym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu, widok z 1909
Muzeum Narodowe w Poznaniu, lata 60-te.

Misja

Sztuka, Pamięć, Miejsce

ta triada najzwięźlej wyraża misję Muzeum Narodowego

Sztuka

bo to miano zarówno umiejętności wydobywania znaczeń z przeistaczanych materii, jak i najbardziej zdumiewających ludzkich dzieł, tworzonych w różnych miejscach i czasach, których wybór czyni Muzeum skarbcem doznań, otwierających nieznane światy, kształtujących i podtrzymujących wrażliwość, pobudzających twórczość

Pamięć

bo ten wybór to także spojrzenie wstecz, przechowanie wszystkiego, co niegdyś stworzone warte jest przypomnienia i godne trwania; to wyposażenie doznań w wiedzę, przedmiotów w konteksty, przez badania, wystawy i publikacje; to udział w wychowywaniu i kształceniu przez udostępnianie świadectw historii, symboli narodowej tożsamości i udziału w uniwersalnym dziedzictwie

Miejsce

bo Muzeum ma swoją siedzibę, ma ich wiele - czy to wzniesionych z takim przeznaczeniem, czy byłych siedzib rodowych - swoją obecnością współtworzących sens przestrzeni; otwierają się ku okolicy, ku innym miejscom, prowadzą drogi ku sobie i udostępniają wnętrza, czyniąc wszystko, by pobyt w nich był kształcący, ożywiał także ich dzieje, pamięć o twórcach, mieszkańcach, mecenasach, darczyńcach