Regulamin Silent Disco:

1. Dla zachowania bezpieczeństwa Wykonawcy i uczestników imprezy, do otrzymania słuchawek, konieczne jest pozostawienie, na czas ich wynajęcia, dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość uczestnika imprezy (prawo jazdy, ważna legitymacja studencka, karta kibica, Peka itp.) 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia słuchawek z winy uczestnika, dokument, o którym mowa w pkt. 1 posłuży do uzyskania rekompensaty za wyrządzone szkody. Wysokość rekompensaty za uszkodzenie, zniszcczenie bądź zgubienie słuchawek to 200 zł.

3. Dokument będzie przechowywany w bezpiecznym miejscu, bez dostępu osób trzecich i pod stałą kontrolą pracownika firmy Alter Event.

4. Pozostawienie dokumentu pod zastaw słuchawek jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i potwierdzeniem znajomości jego treści.

Wykonawcą imprezy na zlecenie Muzeum Narodowego jest Alter Event. Wykonawca jest właścicielem słuchawek udostępnianych uczestnikom imprezy.