Realizacje Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry

G. Döbler, Kościół w Koninie, 1848, przed konserwacją
G. Döbler, Kościół w Koninie, 1848, po konserwacji
J.C. Richter, Dom Wilhelma Telsa w kantonie Uri, 1815, przed konserwacją
J.C. Richter, Dom Wilhelma Telsa w kantonie Uri, 1815, po konserwacji
Oelsschig, Uwięzienie Papieża Paschalisa II przez Cesarza Henryka V, 1815, przed konserwacją
Oelsschig, Uwięzienie Papieża Paschalisa II przez Cesarza Henryka V, 1815, po konserwacji