Chrystus Ukrzyżowany - subtelna, ale prawidłowo oddana budowa anatomiczna klatki piersiowej, naturalistyczny modelunek nabrzmiałych żył na nogach, ekspresja umęczonej twarzy i dekoracyjne sploty włosów, ale przede wszystkim fantazyjnie opracowanie perizonium o wielokrotnie załamanych rozwichrzonych krańcach stawiają ją na czołowej pozycji pośród kilku kujawskich krucyfiksów tego czasu.

Cechy stylistyczne tej późnogotyckiej figury o wymiarach 165x46x31, pozwalają datować jej powstanie na okres około 1520 roku. Z oryginalnej kompozycji zachował się korpus figury Chrystusa wraz z głową i większą partią kończyn dolnych. Brakowało utraconych stóp oraz ramion Chrystusa.

Rzeźba jest zabytkiem wysokiej klasy artystycznej i dlatego też, do zniszczenia, była eksponowana jako jeden z kluczowych obiektów Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Dział konserwacji MNP nie dysponuje odpowiednio wyposażoną pracownią konserwatorską, gdzie przeprowadzenie pełnego koniecznego zakresu prac (m.in impregnacji ciśnieniowej wszystkich fragmentów obiektu rozworami żywic sztucznych, szeregu prac stolarskich i snycerskich umożliwiających uzupełnienie zniszczonych fragmentów, opracowania nowego sposobu wzmocnienia i uzupełnienia korpusu oraz odmiennego systemu montażu rzeźby) byłoby możliwe. Niezbędne było zlecenie zabiegów konserwatorskich przy tym bardzo zniszczonym a tak cennym obiekcie do pracowni konserwatorskiej poza MNP, wyspecjalizowanej w pracach przy obiektach drewnianych.

Projekt konserwacji rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonaniem konserwacji zajęła się firma Gorek Restauro S.C.

Konserwacja rzeźby

Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo
Rzeźba po konserwacji, fot. Pracownia Gorek Resaturo