Obraz Portret mężczyzny pochodzący z kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej z Zamku w Gołuchowie został przekazany do Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Drewnianej Muzeum Narodowego w Poznaniu w maju 2017 roku. Prace konserwatorskie zostały poprzedzone wnikliwymi badaniami technologicznymi i historycznymi. Film opowiada o pracach konserwatorskich w trakcie, których m.in. usunięto z powierzchni obrazu wiele dziewiętnastowiecznych przemalowań, które całkowicie zmieniały wizerunek sportretowanego w XV wieku mężczyzny.

Od początku badaniom i pracom konserwatorskim towarzyszyły dociekania kim był namalowany mężczyzna, którego prawdziwa tożsamość została zafałszowana na wiele lat.

Film zrealizował Zbigniew Twardowski.

Czas trwania filmu: 12 m 20 s