Dział Głównego Konserwatora

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Poszczególne pracownie mieszczą się w pozostałych oddziałach i placówkach Muzeum.

Główny Konserwator: Agnieszka Kunicka-Goldfinger

 

Pracownie:

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni: Hanna Kutzner

 

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni: Grażyna Musiał

 

Pracownia Konserwacji Ram i Pozłotnictwa

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni: Marek Peda

 

Pracownia Konserwacji Sztuki Użytkowej

Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań

Kierownik pracowni: Sabina Figurniak

 

Pracownia Konserwacji Instrumentów Muzycznych

Muzeum Instrumentów Muzycznych, Stary Rynek 45, 61-772

Kierownik pracowni: Piotr Cieślak

 

Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych

Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25, 61-858 Poznań

Kierownik pracowni: Joanna Kokoć

 

Pracownia Konserwacji Tkanin

ul. Półwiejska 35, 61-886 Poznań

Kierownik pracowni: Marek Kozielczyk

 

Pracownia Konserwacji Mebli

Muzeum Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin

Kierownik pracowni: Urszula Dąbrowska


Renowator: Sławomir Jahns


Renowator: Tomasz Pokorski

  • tel.: +48 61 81 38 817

 

Pracownia Badań Technologiczno - Konserwatorskich

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik pracowni: Anna Michnikowska

 

Dział Profilaktyki Muzealnej

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Kierownik działu: dr Krzysztof Kalitko