Kwerendy/zapytania

Muzeum Narodowe w Poznaniu udziela szczegółowych informacji dotyczących posiadanych zbiorów własnych.


Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szczegółowej kwerendy lub pragnące przeprowadzić ją osobiście prosimy o złożenie pisemnego wniosku do Dyrektora Muzeum z zaznaczeniem tematu, celu i zakresu badań.


Muzeum nie udziela informacji na temat wartości rynkowej i autentyczności obiektów zabytkowych będących własnością osób prywatnych.  

Kontakt - Kwerendy