Nagroda im. Jana Lenicy

Nagroda im. Jana Lenicy została ustanowiona w 2001 r. przez Muzeum Narodowe w Poznaniu po śmierci tego wybitnego artysty, jednego z twórców i najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, urodzonego w Poznaniu i związanego z poznańskim Muzeum wieloletnimi, serdecznymi więzami. Tutaj przechowywane jest archiwum dokumentujące życie i twórczość artysty, tutaj gromadzona jest jego spuścizna artystyczna.

Nagroda przyznawana jest wybitnym grafikom z całego świata, o ukształtowanej osobowości artystycznej, reprezentującym podobną postawę, jaka cechowała Lenicę, tj. wykraczającym poza wąsko rozumiane ramy zawodu grafika użytkowego. Plakat i inne formy graficzne nabierają wówczas cech indywidualnej wypowiedzi artysty, służą twórczemu, w pełni autonomicznemu wyrażaniu jego stosunku do otaczającego świata. Wyróżnieni przez Muzeum artyści charakteryzują się pod tym względem szczególnymi osiągnięciami.

Michel Quarez

Jury przyznało Nagrodę im. Jana Lenicy w postaci wystawy Michelowi Quarezowi z Francji za świadome wprowadzenie kompozycji malarskiej do plakatu, w którym gest i kolor zdają się ignorować krawędzie papieru oraz za wybitną umiejętność transponowania ważkich tematów społecznych na graficzny język plakatu.

Przejdź do laureata

Uwe Loesch

W gronie najwybitniejszych światowych twórców plakatu, osobowość artystyczna Uwe Loescha jest całkowicie niezależna w formułowaniu przesłania i zaskakująca niekonwencjonalnością rozwiązań. Artysta łącząc typografię z fotografią, słowo z obrazem, tworzy wyraziste komunikaty wizualne, które cechuje przejrzystość i wstrzemięźliwość rozwiązań graficznych, jak i autorska niezależność wyrażania idei.

Przejdź do laureata

Ralph Schraivogel

W znaczący sposób wpłynął na kształt plakatu nie tylko w Szwajcarii, ale i na świecie. Należy do nowego pokolenia projektantów, którzy kwestionują założenia „stylu szwajcarskiego”, opartego na racjonalności, czytelności i funkcjonalizmie.

Przejdź do laureata

Alain Le Quernec

Plakaty Le Querneca, nie pozbawione krytycznego dystansu i humoru, cechuje wielowarstwowość przekazywanych treści. Poruszana w nich problematyka często ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy.

Przejdź do laureata

Gunter Rambow

Główną domeną twórczości Rambowa jest plakat społeczny i teatralny. W początkowej fazie twórczości autor posługiwał się głównie czystą bądź przetworzoną fotografią czarno-białą i kolorową.

Przejdź do laureata

Michel Bouvet

Bouvet zajmuje się projektowaniem plakatów, znaków graficznych, opracowywaniem pełnej identyfikacji wizualnej instytucji i wydarzeń kulturalnych. Projektowanie plakatu podporządkowuje nadrzędnej roli odbiorcy.

Przejdź do laureata

Michel Quarez

2016

Jury przyznało Nagrodę im. Jana Lenicy w postaci wystawy Michelowi Quarezowi z Francji za świadome wprowadzenie kompozycji malarskiej do plakatu, w którym gest i kolor zdają się ignorować krawędzie papieru oraz za wybitną umiejętność transponowania ważkich tematów społecznych na graficzny język plakatu.

Przejdź do laureata
Michel Quarez 2016

Uwe Loesch

2013

W gronie najwybitniejszych światowych twórców plakatu, osobowość artystyczna Uwe Loescha jest całkowicie niezależna w formułowaniu przesłania i zaskakująca niekonwencjonalnością rozwiązań. Artysta łącząc typografię z fotografią, słowo z obrazem, tworzy wyraziste komunikaty wizualne, które cechuje przejrzystość i wstrzemięźliwość rozwiązań graficznych, jak i autorska niezależność wyrażania idei. We współczesnej historii projektowania graficznego Uwe Loesch zajmuje pozycję uprzywilejowaną – artysty filozofa i niezależnego myśliciela.

Przejdź do laureata
Uwe Loesch 2013

Ralph Schraivogel

2009

W znaczący sposób wpłynął na kształt plakatu nie tylko w Szwajcarii, ale i na świecie. Należy do nowego pokolenia projektantów, którzy kwestionują założenia „stylu szwajcarskiego”, opartego na racjonalności, czytelności i funkcjonalizmie. Schraivogel nie jest jedynym artystą, który przyczynił się do odnowy plakatu szwajcarskiego, jednak oryginalność jego osobowości sprawia, iż niewątpliwie należy dziś do grona wyróżniających się twórców plakatu na świecie.

Przejdź do laureata
Ralph Schraivogel 2009

Alain Le Quernec

2006

Plakaty Le Querneca, nie pozbawione krytycznego dystansu i humoru, cechuje wielowarstwowość przekazywanych treści. Poruszana w nich problematyka często ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Zestaw wykorzystywanych przez artystę rozwiązań graficznych ulega ciągłej ewolucji: począwszy od rysunku i gestu malarskiego dominującego w początkowej fazie twórczości, poprzez czystą i przetworzoną fotografię, po najnowsze rozwiązania graficzne oparte na formie i kolorze.

Przejdź do laureata
Alain Le Quernec 2006

Gunter Rambow

2004

Główną domeną twórczości Rambowa jest plakat społeczny i teatralny. W początkowej fazie twórczości autor posługiwał się głównie czystą bądź przetworzoną fotografią czarno-białą i kolorową. W późniejszym okresie dominują kompozycje czysto graficzne, o palecie barwnej zredukowanej do dwóch, trzech kolorów, oraz duży format plakatów.

Przejdź do laureata
Gunter Rambow 2004

Michel Bouvet

2002

Bouvet zajmuje się projektowaniem plakatów, znaków graficznych, opracowywaniem pełnej identyfikacji wizualnej instytucji i wydarzeń kulturalnych. Projektowanie plakatu podporządkowuje nadrzędnej roli odbiorcy. Posługuje się wyobrażeniami zrozumiałymi dla każdej generacji, omija wszelkie mody i nowości, szuka prostego, uniwersalnego języka, będącego rodzajem wyważonego kompromisu.

Przejdź do laureata
Michel Bouvet 2002
O Janie Lenicy

Urodził się 4 stycznia 1928 r. w Poznaniu. Lata okupacji spędził wraz z rodzicami i siostrą w Mielcu i Krakowie. W 1945 r. powrócił do Poznania. Uczył się gry na fortepianie w Średniej Szkole Muzycznej (do 1947), a następnie studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1952 r. otrzymał dyplom inżyniera architekta. W 1945 r. rozpoczął regularną współpracę z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki” i innymi czasopismami jako rysownik. W 1948 r. ukazały się jego pierwsze teksty krytyczne na temat grafiki, plakatu i karykatury. W 1950 r. został redaktorem graficznym „Szpilek” i na prośbę zaprzyjaźnionego dramaturga zaprojektował swój pierwszy plakat. W latach 1952–1954 był asystentem Henryka Tomaszewskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W 1957 r. wraz z Walerianem Borowczykiem zrealizował swój pierwszy film animowany. W 1963 r. osiedlił się w Paryżu. W 1974 r. wygłosił cykl wykładów na temat plakatu na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Od 1979 r. kierował katedrą filmu animowanego na uniwersytecie w Kassel. W 1986 r. przeniósł się do Berlina, gdzie prowadził zajęcia z plakatu i grafiki w Hochschule der Künste jako profesor mianowany do 1993 r., a następnie, po przejściu na emeryturę, do połowy 1994 r. jako profesor gościnny.

Uprawiał rysunek satyryczny, ilustrację książkową, grafikę warsztatową, wystawiennictwo, scenografię, plakat, film animowany. Nigdy nie uważał się za projektanta graficznego, ale za twórcę w pełni realizującego własną wizję artystyczną za pomocą różnorodnych środków z zakresu grafiki i filmu. Zmarł 5 października 2001 r. w Berlinie.

Uprawiał rysunek
satyryczny, ilustrację
książkową,
grafikę warsztatową
wystawiennictwo,
scenografię, plakat, film
animowany
Najważniejsze nagrody w dziedzinie plakatu:
 • 1961

  Grand Prix im. H. de Toulouse-Lautreca (ex aequo)

  II Międzynarodowa Wystawa Współczesnego Plakatu Filmowego, Wersal
 • 1962

  I i III Nagroda oraz wyróżnienie

  I Międzynarodowa Wystawa Plakatu Filmowego, Karlowe Wary
 • 1966

  Złoty Medal

  I Międzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa
 • 1973

  Nagroda Specjalna

  I Międzynarodowy Konkurs Plakatu Filmowego, Cannes
 • 1980

  Nagroda miasta Essen

  za działalność w dziedzinie plakatu
 • 1993

  Wyróżnienie Specjalne

  konkurs „Grand Prix de l’affiche culturelle”, Paryż
 • 1997

  III Nagroda

  6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, Rzeszów
 • 1999

  Grand Prix

  16. Biennale Plakatu Polskiego, Katowice
Regulamin

Nagroda im. Jana Lenicy przyznawana jest wybitnym twórcom w dziedzinie sztuki plakatu. Jej intencją jest wyróżnienie grafika o wyraźnie ukształtowanej osobowości artystycznej oraz podkreślenie znaczenia jego dorobku dla sztuki plakatu.

Jury, w którego skład wchodzą pracownicy Galerii Plakatu i Designu, przewodniczy Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Nagrodę stanowi wystawa indywidualna prac laureata w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy prac nagrodzonego artysty następuje ogłoszenie kolejnego laureata Nagrody.

Galeria Plakatu i Designu

Przejdź

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Przejdź
Kontakt

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Plakatu i Designu
tel.: (+48 61) 85 68 023
e-mail: irena.przymus@mnp.art.pl

Muzeum Narodowe w Poznaniu irena.przymus@mnp.art.pl +48 61 85 68 023