Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
fot. S. Obst

Oferta lekcji muzealnych w ramach programu 1918-2018. Wolność kocham i rozumiem

Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9

Co z tą wolnością? (szkoły średnie)

W sztuce współczesnej możliwość nieskrępowanej ekspresji stała się warunkiem niezbędnym do tworzenia. Od zawsze najwybitniejszym dziełom towarzyszył geniusz indywidualizmu, ale też pewna energia krytyczna, potrzeba twórczego sprzeciwu, która inspirowała rozwój. Jak w sztuce walczono o wolność? O niezależności tworzenia, o przekraczaniu granic tradycji artystycznej.

Narodziny awangardy – o sztuce dwudziestolecia międzywojennego (szkoły średnie)

Z próby wartości, jaką była wojna, a później odzyskanie niepodległości, polska sztuka wyszła z przekonaniem o potrzebie rozpoczęcia wszystkiego od nowa – poszukiwano świeżych form artystycznych, stwarzających zupełnie nową rzeczywistość. O różnych obliczach polskiej „avant-garde” i stróżach nowoczesności w Polsce.

Kamuflaże wolności (szkoły średnie, gimnazja)

Jak mówić o wolności? Bal, czapka frygijska, kotwica, fantastyczne wizje – pragnienie niepodległości polscy twórcy nie zawsze wyrażali w sposób bezpośredni. Nieraz tęsknota ta kryła się w powszechnych malarskich tematach – mitologicznych, biblijnych, symbolicznych. O dążeniach niepodległościowych zaszyfrowanych w dziełach XIX-wiecznych twórców.

Bohaterowie pod lupą… (klasy IV–VII)

Poniatowski, Kościuszko, Chopin, Matejko… jak decydowali o wolności i jak walczyli o nią? O braku niepodległości i różnych sposobach walki – bronią, piórem, pędzlem, muzyką.

Obrazy z historią w tle (klasy III–VI)

Historię Polski opowiedzą dzieciom obrazy z poznańskiej kolekcji, m.in.: Zjawa Barbary Radziwiłłówny Wojciecha Gersona, Elekcja Stanisława Augusta Canaletta czy szkic do obrazu Stańczyk Jana Matejki. Na podstawie wiedzy z historii, a także w oparciu o wnikliwą analizę dzieł, dzieci spróbują odczytać niezwykły obraz burzliwej historii ojczyzny.

Zapisy: tel. 61 856 81 36 (pn–pt 8.00–15.00), z tygodniowym wyprzedzeniem;
Koszt: 50 zł - lekcja bez warsztatu, 55 zł - lekcja z warsztatem + bilety wstępu (1 zł od ucznia)

fot. S. Halajda

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

Oferta lekcji muzealnych dla szkół (gimnazja i szkoły średnie):

Ziemianie dla Niepodległej

Na lekcji zostanie omówiona rola mieszkańców pałacu śmiełowskiego i jego gości w tworzeniu nowej, odrodzonej Polski.

Mickiewicz i ideały romantyczne a rok 1918

Zajęcia ukazują przemianę wielkiego twórcy z poety salonowego w narodowego wieszcza, który poświęcił się dla służby w imię walki o wolność Polski, wolność ludów, wolność człowieka. Uwzględnia również tradycje niepodległościowe epoki romantyzmu oraz ich obecność w odradzającej się Polsce.

Zapisy: tel. 62 7403 164 (w godz. 8.00-15.30);
e-mail: smielow@mnp.art.pl oraz edukacja.smielow@mnp.art.pl;
Koszt: 50 zł + bilety wstępu (1 zł od ucznia)