fot. Dział Edukacji

Minikurs rysunku i malarstwa

Minikurs rysunku i malarstwa adresowany jest do osób dorosłych, zwłaszcza aktywnych zawodowo, pragnących poznać podstawy rysunku i malarstwa lub też poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Obejmuje warsztaty rysunkowe i malarskie prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Przedmiotem kursu są zagadnienia związane z kompozycją, anatomią człowieka, formą, bryłą, a także kolorem i światłem. Poszczególne edycje kursu poświęcone są różnorodnym technikom plastycznym, takim jak ołówek, pastele, malarstwo olejne i akrylowe. Program kursu uwzględnia również zwiedzanie wystaw stałych i czasowych prezentowanych w Muzeum pod kątem omawianego na zajęciach problemu malarskiego. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują skrypt umożliwiający samodzielne poszerzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy. Każda grupa kończy kurs pokazem swoich prac w Muzeum.
Formuła kursu umożliwia uczestnictwo w nim osobom będącym na różnych poziomach zaawansowania, opiera się bo-wiem na indywidualnych, autorskich korektach wykonywanych przez prowadzące go artystki. Dodatkowo w okresie trwania kursu wszystkie osoby, które są lub były uczestnikami zajęć, mogą skorzystać z indywidualnej konsultacji prac wykonanych samodzielnie w domu.
Kurs prowadzony jest w grupach do 20 osób, w cyklach obejmujących osiem spotkań (łącznie 32 godz. zegarowe), sześć spotkań (łącznie 24 godz. zegarowe) lub cztery spotkania (łącznie 16 godz. zegarowych).
W okresie wakacyjnym organizowane są Letnie minikursy rysunku i malarstwa, które mają formułę pleneru w parku przed Muzeum Etnograficznym (oddział MNP). Każdy kurs składa się z czterech spotkań (16 godz. zegarowych).
Autorki scenariusza i prowadzące kursy (wymiennie): Magdalena Parnasow-Kujawa, Sylwia Chudy-Leśnik, Agnieszka Zaprzalska, Monika Shaded.

Harmonogram spotkań:

I KURS: techniki rysunkowe i malarstwo akrylowe
• Zapisy i wpłaty: 7.08.–31.08.
• Terminy zajęć: 07.09.,14.09., 21.09., 28.09., 05.10., 12.10., 19.10., 26.10.2018

W trakcie kursu przybliżone zostaną zagadnienia rysunkowe i malarskie, nakreślające specyfikę pracy z walorem i kolo-rem. Uczestnicy poznają różnicę w sposobie interpretacji rzeczywistości w kontekście światła i cienia, a także w aspekcie temperatury barw. Zajęcia prowadzone będą wokół nurtu ekspresjonizmu nawiązując  do charakterystycznych cech tego kierunku. W czasie trwania zajęć, w oparciu o opracowane autorskie układy martwych natur powstaną trzy prace studyjne i cykle szkiców. Przez cały kurs prowadzone będą dzienniki-zapiski rysunkowe będące odpowiedzią na podane hasła stanowiące punkt wyjścia walorowej interpretacji problemu twórczego. Praktyka zostanie wsparta teorią oraz autorskim pokazem multimedialnym dotyczącym charakterystyki obu technik.

II KURS: malarstwo temperowe i malarstwo olejne
• Zapisy i wpłaty: 8.10.– 9.11.
• Terminy zajęć: 16.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2018, 11.01., 18.01., 25.01.2019

W czasie kursu uczestnicy pracować będą w tradycyjnie ujętej technice malarstwa temperowego i olejnego. Zapoznają się z charakterystyką i historią obu technik. Zrealizowane prace stanowić będą odpowiedź twórczą na dwa autorskie układy martwych natur i jedną sytuację z modelem. Studia układów poprzedzone będą szkicami oraz ćwiczeniami z kompozycji. Zajęcia merytoryczne osadzone będą w założeniach realizmu. Całości dopełnią autorskie prezentacje omawiające charakterystyczne cechy tego stylu artystycznego. Poruszone zostaną zagadnienia istoty kształtu, formy, bryły, relacji kolorystycznych oraz kwestie proporcji i perspektywy.

III KURS: techniki rysunkowe  i  suche pastele
• Zapisy i wpłaty: 2.01.–25.01.
• Terminy zajęć: 01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., 08.03., 15.03., 22.03.2019

W czasie kursu uczestnicy działać będą z technikami rysunkowymi (ołówkami, tuszem) oraz suchą pastelą. Prace po-wstaną w wyniku konfrontacji z trzema autorskimi układami inspirowanymi twórczością Gustawa Klimta.  Hasłem przewodnim będzie skala. Zestawione ze sobą zostaną na zasadzie kontrastu duże elementy z przedmiotami niewielkimi o charakterze wręcz biżuteryjnym. Część teoretyczna spotkań przybliży w autorski sposób wykorzystywane techniki rysunkowe i pastele. Prezentacja multimedialna omówi klejnoty jako motyw symboliczny występujący w malarstwie. Całości dopełnią ćwiczenia szkicowe  poprzedzające każde zajęcia.

IV KURS: malarstwo temperowe
• Zapisy i wpłaty: 1.03 – 29.03.
• Terminy zajęć: 05.04., 12.04., 26.04., 10.05.2019,

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się ze specyfiką malarstwa temperowego. Punktem odniesienia będą dwa autorskie, przestrzenne układy w oparciu,  o które powstaną dwie prace. Jedna z przygotowanych sytuacji będzie wykorzystywała motywy roślinne. Merytorycznie kurs osadzony będzie o kolorystów przybliżając twórczość jego przedstawicieli przykładowo Józefa Czapskiego, Piotra Potworowskiego, Artura Nachta-Samborskiego. Zajęcia wzbogacone zostaną o zwiedza-nie stałej ekspozycji Muzeum Narodowego.

V KURS: malarstwo akrylowe i collage
• Zapisy i wpłaty: 26.04.–31.05.
• Terminy zajęć: 07.06., 14.06., 21.06., 28.06.2019

W trakcie zajęć uczestnicy będą łączyć technikę malarstwa akrylowego z techniką collage. Prace powstawać będą w nawiązaniu do twórczości futurystów, surrealistów, dadaistów i konstruktywistów czerpiąc z nich motywy, założenia i koncepcje. Praktyka paralelnie będzie wspierana teorią.  Spotkania zostaną wzbogacone ćwiczeniami mającymi na celu przybliżenie zagadnienia materii i kompozycji.


VI KURS: kurs plenerowy – Muzeum Etnograficzne
• Zapisy i wpłaty: 31.05.–28.06.
• Terminy zajęć: 05.07., 06.07., 12.07., 13.07.2019,

Kurs odbędzie  się w parku Muzeum Etnograficznego. Tematem spotkań będzie realizacja prac nawiązująca do wykorzystania zastanej przestrzeni w zestawieniu z działaniami rysunkowymi. Tworzenie bezpośrednio w  plenerze umożliwi  realizowanie założeń w dużej skali z możliwością pracy z materią instalacji lub obiektu. Uczestnicy będą podejmować decyzje z jak wielką płaszczyzną mają ochotę się zmierzyć i jakich dotknąć kontekstów sztuki najnowszej. Praktyka będzie poparta teorią omawiającą sztukę ziemi.


Podstawowe informacje:

Kiedy?
Gdzie?
Jak długo?

w piątki (wg harmonogramu) godz. 17.00 - 21.00. Indywidualne konsultacje i korekty prac wykonanych w domu – w piątki w czasie trwania Minikursu, w godz. 15.30 - 17.00.

Letni Minikurs odbywa się w piątki i soboty (według harmonogramu) w godz. 16.00 – 20.00 w piątki, 11.00 – 15.00 w soboty

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9. 

Letni Minikurs plenerowy prowadzony jest w parku przed Muzeum Etnograficznym przy ul. Mostowej 7.

Jedno spotkanie trwa 240 min. Poszczególne cykle składają się z ośmiu, sześciu lub czterech spotkań.

Ile kosztuje?

Koszt Minikursu rysunku i malarstwa uzależniony jest od rodzaju techniki malarskiej:
• kurs technik rysunkowych i malarstwa akrylowego – 400 zł
• kurs malarstwa temperowego i olejnego – 450 zł
• kurs technik rysunkowych i suchych pasteli – 400 zł
• kurs malarstwa akrylowego i collage’u– 280 zł
• kurs malarstwa temperowego – 280 zł
• letni minikurs plenerowy – 250 zł

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały plastyczne oraz wstęp na ekspozycje muzealne i wystawy stałe w trakcie trwania poszczególnych edycji warsztatów.

Płatność (tylko po uprzednim wpisie na listę uczestników): 

- w kasie Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 (kasa zamykana jest 30 min przed zamknięciem muzeum)

- lub przelewem: 

Tytułem: Minikurs rysunku i malarstwa + imię i nazwisko

na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 62 1130 1088 0001 3026 9720 0016.

Jak się zapisać?

Zapisy przyjmowane są telefonicznie w terminach wyznaczonych dla danego kursu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30 pod numerem tel. 61 85 68 136 lub mailowo pod adresem: minikurs@mnp.art.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy. 

Muzeum Narodowe w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.