Plaża w Pourville, C. Moneta wraca na ekspozycję, Galeria Malarstwa i Rzeźby, 2010
Wernisaż Plakat musi śpiewać: Aneks, SPOT., 2011
Księga pamiątkowa, Konserwacja obrazu Joanna d'Arc, J. Matejki, Galeria Rogalińska, 2009/2010

Oferta Muzeum

W ramach współpracy, zainteresowane wsparciem działalności Muzeum Narodowego w Poznaniu instytucje poza prestiżem wynikającym ze związania wizerunku instytucji z narodową placówką kulturalną mogą uzyskać:

• tytuł Partnera Muzeum lub wybranej galerii, oddziału, działu;

• prezentację logotypów/ oznaczeń Partnera na stronie internetowej Muzeum oraz profilu Muzeum w serwisie społecznościowym Facebook;

• ekspozycję baneru (format: 5,30 x 3,40 m) informującego o współpracy Partnera i Muzeum, na starym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu (Aleje Marcinkowskiego 9 - centrum Poznania);

• umieszczenie tabliczki prezentującej logotyp/oznaczenie Partnera w Muzeum Narodowym w Poznaniu (hol główny lub wybrana galeria);

• umieszczanie logotypu/oznaczenia Partnera wraz z nadanym tytułem na drukach towarzyszących wybranym wystawom czasowym realizowanym w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz jego oddziałach; 

• udostępnianie  wybranej przestrzeni Muzeum na spotkania biznesowe, konferencje organizowane przez Partnera;

• organizację oprowadzań po wystawach stałych, czasowych dla pracowników Partnera oraz jego gości, partnerów biznesowych;

• organizacja oprowadzań konserwatorskich (prezentacja w pracowniach konserwatorskich Muzeum) dla pracowników Partnera oraz jego gości, partnerów biznesowych;

• organizacja zajęć dla dzieci pracowników Partnera;

• prowadzenie zajęć muzealnych i warsztatów plastycznych w siedzibie firmy wspierającej Muzeum lub jej klientów oraz w instytucjach już wspomaganych przez Partnera;

• nominację do konkursu dla wspierających kulturę (Doroczna Nagroda Ministra dla Mecenasów Kultury) organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

• inne wypracowane w drodze rozmów usługi służące promocji wizerunku Partnera.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez Muzeum formami współpracy tutaj