Grafiki Rembrandta. Oryginał, kopia, późne odbitki, 2009
Grafiki Rembrandta. Oryginał, kopia, późne odbitki, 2009

Dla Partnerów/Sponsorów

Projekty realizowane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu to duże przedsięwzięcia. Wystawy obudowane są szeroką ofertą warsztatów, spotkań przy wystawie, pokazów filmowych i innych działań edukacyjnych. Większym wystawom towarzyszą, specjalnie dla nich opracowane strony internetowe, które poprzez zastosowaną grafikę, zaprezentowane treści oddają ducha wystawy i jej ideę, pozwalają dzięki temu wprowadzić widza w atmosferę prezentowanej w Muzeum ekspozycji.