15.11.2018

Studia Muzealne - Zeszyt XXIV

na teksty czekamy do 30 listopada 2018

Studia Muzealne ukazują się od 1953 roku, są znaczącym czasopismem z dziedziny muzealnictwa i historii sztuki. 

"Studia Muzealne" znajdują się w na Liście C wykazu Czasopism Naukowych, w bazie ERIH (poz. 3552). Za publikację w "Studiach Muzealnych" można uzyskać 10 pkt. 

Teksty do przygotowywanego XXIV zeszytu można nadsyłać do 30 listopada 2018 roku pod adresem: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Redakcja „Studiów Muzealnych”, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań.

Objętość tekstu nie może przekraczać arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami). Decyzja o przyjęciu tekstu do druku zapada dwuetapowo: wstępna – po zatwierdzeniu przez kolegium redakcyjne i ostateczna – po recenzjach.

Kontakt: Sekretarz redakcji, dr Agnieszka Skalska, tel. 61 856 80 33, e-mail: agnieszka.skalska@mnp.art.pl

Instrukcje dla autorów można znaleźć w zakładce: Studia Muzealne