31.07.2018

Prezentujemy katalog do wystawy ,,Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej"

fot. Sławomir Obst

fot. Sławomir Obst

Odzwierciedla on koncepcję wystawy, która opiera się na chęci przedstawienia szerokiego spektrum zbiorów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, zbiorów różnorodnych pod względem chronologicznym i tematycznym. Charakteryzując kolekcje przedstawiona została także sylwetka kolekcjonerki, obraz ten uzupełnia opis Zamku w Gołuchowie – miejsca w którym kolekcja była przechowywana i eksponowana. W jego pierwszej części znalazły się eseje charakteryzujące Izabelę Czartoryską jako kolekcjonerkę dzieł sztuki, przedstawiona została historia Zamku w Gołuchowie oraz trudne losy kolekcji w czasie wojny i po jej zakończeniu. Kolejne działy odpowiadają podziałowi, który zastosowała w zamku sama kolekcjonerka wyróżniając sale z zabytkami starożytnymi, kolejne mieszczące przykłady rzemiosła artystycznego i rzeźby od czasów średniowiecznych po nowożytne, grafiki oraz sale prezentujące galerie obrazów. Każdy z działów tworzą eseje oraz katalog szczegółowo opisujący zabytki wybrane na wystawę.

Katalog pod redakcją Ingi Głuszek, jednej z kuratorek wystawy dostępny jest w księgarni muzealnej na Al. Marcinkowskiego 9, a także poprzez stronę www tutaj