07.08.2018

Ostatnie spotkanie na wystawie "Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej"

- oprowadzanie kuratorskie // 19 sierpnia

fot. S. Obst

Zachęcamy do udziału w ostatnim spotkaniu na wystawie poświęconej zbiorom i postaci wybitnej kolekcjonerki - IZABELI DZIAŁYŃSKIEJ. 

Pochodząca z rodu Czartoryskich - Izabela zgromadziła kolekcję dorównującą rangą największym zbiorom europejskim prezentowanym w ówczesnych muzeach publicznych i kolekcjach prywatnych we Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Kolekcja hrabiny Działyńskiej jest niezwykle różnorodna i znalazły się w niej zarówno zabytki archeologiczne z czasów antycznych, dzieła średniowieczne jak emalie i rzeźby drewniane a także przykłady malarstwa, grafiki oraz sztuki użytkowej.

Wystawa opowiada o gołuchowskich zbiorach, historii zamku i postaci Izabeli.

Podczas finisażu o ekspozycji opowiadać będą kuratorki: dr Inga Głuszek oraz Paulina Vogt-Wawrzyniak.

Na spotkanie zapraszamy w niedzielę, 19 sierpnia, g. 12.00. Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Więcej informacji na temat wystawy znaleźć można pod linkiem: Życie sztuką...