16.11.2018

Nowe dzieła w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu

Alicja Żebrowska, Jacek Lichoń, Infiltron, 1999, Alicja Żebrowska, Avunculus, 2009

Infiltron / Infiltracja: Rytuał świętego przymierza małżeńskiego - Ceremonia ślubna w strojach żydowskich w Norweskim Kościele luterańsko-ewangelickim.

Infiltron / Infiltracja: Rytuał sakramentu małżeństwa - Ceremonia ślubna w strojach japońskich w kościele rzymskokatolickim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Dzięki dofinansowaniu zakupu przez MKiDN ( nazwa zadania: „Avunculus” i „Infiltron” – dwie nowe formy artystyczne w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu), pod koniec roku 2018 uzupełniono kolekcję polskiej sztuki współczesnej o prace „Infiltron” Alicji Żebrowskiej (ur. 1956) i Jacka Lichonia (ur. 1966) oraz film Avunculus A. Żebrowskiej. Artystka, wykorzystując fotografię, wideo oraz autorską formę akcji artystycznej, w interesujący sposób odnosi się w tych dziełach do zagadnień społecznych i egzystencjalnych. Wybrane prace mają ograniczony nakład, do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu zostały wybrane egzemplarze o numerze 1.