14.11.2018

"Narodziny nowoczesnego miasta" - wystawa // konferencja prasowa

16 listopada, g. 12.00, Muzeum Historii Miasta Poznania

Zapraszamy na konferencję prasowa poświęcona wystawie Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929, która będzie preentowana w Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratuszu) od 18 listopada 2018 do 24 lutego 2019. Kuratorką ekspozycji jest Justyna Żarczyńska. Konferencja rozpocznie sie o godzinie 12.00 w piątek 16 listopada w Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1.

Fala entuzjazmu poznaniaków, która towarzyszyła przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 roku, dała im dodatkową motywację do wystąpienia przeciwko władzom pruskim – dzień po przyjeździe kompozytora i działacza wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamiętać jednak należy, że działania mające na celu stopniowe wyzwalanie się spod zaborczych rządów podjęto wcześniej. Wśród tych doniosłych i ważnych wydarzeń wymienić należy chociażby utworzenie w połowie 1918 roku tajnie działającego Centralnego Komitetu Obywatelskiego, przeforsowanie przez polskich działaczy decyzji o mianowaniu nadburmistrzem miasta Jarogniewa Drwęskiego, a w końcu powołanie Naczelnej Rady Ludowej. Przypieczętowaniem słabnącej pozycji władz pruskich była zgoda na powołanie Sejmu Dzielnicowego, który ostatecznie w ramach legalnych wyborów potwierdził, że Naczelna Rada Ludowa jest oficjalnym reprezentantem Polaków, którzy sprawy swojego kraju i swojego miasta wziąć chcą w swoje ręce. Przyjazd Komisji Międzysojuszniczej 2 marca 1919 r. potwierdził nowy rozdział w historii Poznania.

Wystawa Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929 przypomina te wydarzenia. Stanowią one jednak początek opowieści o historii miasta w pierwszych dziesięciu latach odzyskanej wolności. Jej koniec to wspomnienie Powszechnej Wystawy Krajowej, której celem było zaprezentowanie i ukoronowanie przedsięwzięć oraz dokonań Polaków w pierwszej dekadzie niepodległości. Podwojenie obszaru miasta poprzez przyłączenie w 1925 r. gmin podmiejskich, inicjatywa powołania Uniwersytetu Poznańskiego i Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych, przeobrażenie przestrzeni miasta, budowa nowych osiedli i rozbudowa Targów Poznańskich, utworzenie Poznańskiego Radia, inwestycje miejskie, liczne inicjatywy kulturalne i społeczne, działalność poznańskich przedsiębiorców – wszystko to było świadectwem pędu ku niezależności i – rzecz jasna – nowoczesności.

Wystawa zorganizowana została w cyklu 1918 – 2018. Wolność kocham i rozumiem - Niepodległa w Muzeum

Więcej informacji na temat wystawy na podstronie Narodziny nowoczesnego miasta

 

Na zdjęciu: Fotografia poznańskiego ratusza ze specjalnymi życzeniami od prezydenta Cyryla Ratajskiego z okazji uruchomienia poznańskiej radiostacji, 1927 r., ze zbiorów MHMP