28.02.2019

Muzeum Historii Miasta Poznania będzie niedostępne dla zwiedzających

od 1 kwietnia 2019 / remont wnętrz Ratusza

Muzeum Narodowe w Poznaniu przystępuje do zaplanowanego na ponad dwa lata  remontu wnętrz ratusza.

W pierwszym etapie przeprowadzone będą prace w średniowiecznych piwnicach oraz części parteru.

Po zakończeniu prac w tych przestrzeniach udostępniona zostanie nowa ekspozycja  prezentująca historię Poznania od X do połowy XVI wieku.

Otwarcie nowej ekspozycji Muzeum Historii Miasta Poznania zostało zaplanowane na początek października 2021 r.

Do tego momentu nie ma możliwości przeprowadzania kwerend ani udostępniania zbiorów muzeum.