10.05.2018

Dyplom dla Muzeum Narodowego w Poznaniu

Burmistrz Gminy Miłosław

Dyplom

Muzeum Narodowe w Poznaniu uhonorowano tytułem „Zasłużony dla Gminy Miłosław”. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Miłosławiu podczas uroczystej sesji w przededniu uroczystości 170-lecia zwycięskiej bitwy  pod Miłosławiem w 1848 r. W uzasadnieniu wyróżnienia napisano: „zasługą szczególnie cenną  dla mieszkańców Gminy Miłosław było przygotowanie … wystawy Seweryn Mielżyński 1804-1872. Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia umożliwiły uczestnikom zgłębienie wiedzy o kulturze i życiu społecznym dziewiętnastowiecznej Wielkopolski, a zwłaszcza Miłosławia i jego okolic, a także przybliżyły zasłużoną dla tych ziem niezwykłą postać Seweryna Mielżyńskiego.”