05.10.2018

Dokumenty Powstania Wielkopolskiego wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO

- Pamięć Świata

fot. J. Rajkowski

fot. J. Rajkowski

28 września w Belwederze odbyła sie uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO - Pamięć Świata.

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości, nie tylko poprzez podejmowanie działań na rzecz jego ochrony, ale też upowszechnianie wiedzy o nim i jak najszersze udostępnianie społeczeństwu.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu dziś przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak, w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata.

Certyfikat wpisu Dokumentów Powstania Wielkopolskiego (1918-1919) na Polską Listę Krajową UNESCO odebrał w Warszawie prof. Wojciech Suchocki - dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Dokumenty przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz Muzeum Historii Miasta Poznania, oddziale Muzeum Narodowego.

Album Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 autorstwa Kazimierza Gregera zawiera 183 zdjęcia dokumentujące wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości i narodzinami II Rzeczypospolitej. Greger był jedynym fotografem utrwalającym te przełomowe momenty historyczne, w związku z czym album ma unikatową wartość historyczną.

Album został darowany Muzeum Historii Miasta Poznania w 1987 roku przez Ignacego Mosia, twórcę i wieloletniego kustosza Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie MKiDN