20.03.2019

200 SZTUK – Posnaniana 2018

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza

fot. S. Obst

fot. S. Obst

Katalog 200 SZTUK wśród laureatów Nagrody im. Józefa Łukaszewicza przyznawanej najlepszym książkom o Poznaniu.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Poznaniu w roku 2018. Katalog powstał pod redakcją Magdaleny Weber – Faulhaber.