Budowa Zamku Przemysła, październik 2011

Z powodu budowy Zamku Przemysła oddział będzie nieczynny dla zwiedzających do odwołania.

Zespół kuratorów oddziału w chwili obecnej pracuje nad ekspozycjami Muzeum Sztuk Użytkowych, które mamy nadzieję otworzyć w nowym, ciekawszym kształcie, bo prezentującym nieznane wcześniej publiczności obiekty. 

Widok na muzeum od strony ogrodu
Droga na Górę Przemysła
Ekspozycja stała. Sala barokowa

Muzeum Sztuk Użytkowych usytuowane jest na wzgórzu w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku, naprzeciwko barokowego kościoła i klasztoru Franciszkanów. Teren otoczony jest ceglanym murem i porośnięty zróżnicowaną roślinnością, co nadaje temu zakątkowi w samym centrum miasta, szczególnego charakteru i klimatu. W ogrodzie rośnie lipa posadzona na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Punkt widokowy przy starym murze pozwala podziwiać staromiejską zabudowę. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku, odbudowanym w latach 1955 – 1965 tzw. gmachu Raczyńskiego.

Góra Przemysła, na której usytuowane jest muzeum posiada bogatą przeszłość. Według legendy jej pojawienie się w krajobrazie miasta Poznania związane jest z szatańską interwencją. Na polecenie samego Lucypera diabły pochwyciły pogańską górę, stojącą nieopodal Gniezna aby zrzucić ją w koryto Warty w pobliżu Poznania i utopić miasto. Lecąc z górą czarci przestraszyli się jednak piejącego koguta i upuścili ją tak, że spadła na lewy brzeg Warty. Poznań i jego mieszkańcy zostali uratowani, zaś pejzaż miasta zyskał wzniesienie, które pełniło w historii miasta i Polski szczególną rolę. W XIII wieku (i to już nie legenda) książę Przemysł II, późniejszy król Polski, lokował w tym miejscu swoją siedzibę. Rezydencja królewska i zarazem siedziba starosty generalnego wielkopolskiego (namiestnika króla na Wielkopolskę) kilkakrotnie była niszczona i odbudowywana.

W roku 1783 w miejscu wcześniejszych średniowiecznych zabudowań, powstał gmach fundacji Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego wielkopolskiego. Gmach ten zburzony w 1945 roku, podczas walk o Poznań, zrekonstruowano w latach 1955-1965 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Rzemiosł Artystycznych - obecnie Muzeum Sztuk Użytkowych - Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Godziny otwarcia l Bilety