Udostępnianie/Kwerendy/Wynajem

Muzeum Narodowe w Poznaniu umożliwia najem sal, udostępnia wizerunki obiektów, umożliwia wykonanie kopii dzieł eksponowanych w Muzeum oraz użycza i wypożycza obiekty znajdujące się w zbiorach Muzeum. Szczegółowe informacje znajdą Państwo odpowiednio w zakładkach Wynajem sal, Udostępnianie i Kwerendy.